Amsterdam blir verdens sentrum

I århundrer er Amsterdam en rolig fiskerlandsby, men i 1610 blir det bestemt at det skal bygges en ny havn og et omfattende nett av kanaler i byen. Amsterdam skal bli verdens ledende handelsby, og ideen er så god at Europas fyrster snapper den opp og gjør den til sin.

Amsterdams stadsbyggmester Hendrick Jacobsz Staets står i 1610 foran sitt livs oppgave. Bystyret har gitt 52-åringen i oppgave å tegne planen for en enorm utvidelse av byen der det nystiftede Ostindiske handelskompani (VOC) har hovedsete.

Varer fra hele verden har begynt å strømme til Amsterdam, og byen har på få år blitt en av Europas ledende handelsplasser. Men byens kjøpmenn vil ha en enda større og mektigere by.

Havneutvidelsen og planleggingen av tomter til hundrevis av nye pakkhus er ikke den eneste utfordringen stadsbyggmester Staets står foran.

Hvis han klatrer opp på byens gamle festningsvoller og kikker utover Amsterdam og omegn, ser han en slumby av skur og verksteder som vokser planløst i alle retninger.

De forente nederlandene : Etter reformasjonen havner de protestantiske Nederlandene under den spanske kronen, som støtter paven. Den religiøse konflikten ender med at sju nederlandske provinser erklærer seg selvstendige i 1581 og går sammen i en løs republikk. Republikken har ingen hovedstad, men Amsterdam er den største byen. I løpet av 1600- tallet blir byen den dominerende markedsplassen i Europa.

© Polfoto/Corbis & J. Gibson/antiqueprints.com

Slumbyen utgjør en sikkerhetsrisiko. Hvis spanjolene, franskmennene eller engelskmennene beleirer byen, kan de søke tilflukt i slummen og komme helt innpå vollanlegget.

Staets må flytte de mange tusen fattige innvandrerne og arbeiderne inn bak vollene.

Staets lar seg ikke skremme av den overveldende oppgaven. Etter å ha tenkt på saken i noen uker går han til bystyret med sin plan for det nye Amsterdam.

På et stort papirark har han tegnet inn den nye havna og det moderne vollanlegget, formet som en gigantisk halvsirkel rundt den gamle middelalderbyen, som med ett fremstår som knøttliten.

KART: Amsterdam forvandlet til metropol

1610: Middelalderbyen

70.000 innbyggere

På 1500-tallet vokser Amsterdam ut over sine voller. En byutvidelse må til.

Amstel-elva

 • Amsterdam grunnlegges på 1100-tallet ved Amstel-elvas utløp i Zuidersjøen.
 • For å drenere sumpen graver innbyggerne kanaler. Disse blir byens ferdselsårer.
 • Amstel-elvas utløp ble ledet gjennom Damrak- kanalen. Her lå blant annet byens børs.
 • Det nye forsvarsverket, tegnet av Amsterdams stadsbyggmester.

1620: Anleggsarbeidet stopper etter to år

*105.000 innbyggere

Stadsbyggmesterens utbyggingsplan innstilles frem til byrådet har skaffet flere midler til å bygge for.

 • De nye kanalene gjør transporten lett for kjøpmennene som skal frakte varer fra havna til pakkhusene.
 • Salg av tomter bak de nye festningsvollene gjør at bykassen fylles på ny. Byggingen kan omsider komme i gang igjen.
 • Den nye vollen må bygges sammen med den gamle. Vindmøller plasseres på bastionene.

1690: 1600-tallets mest moderne storby

200.000 innbyggere

Kanalbeltet gjøres ferdig i 1680. I alt 14 kilometer nye vannveier, 80 broer og utallige vakre palasser pryder byen.

 • Amstel-elva ledes gjennom kanalene og sørger for å skylle kloakkvannet ut i IJsselmeer.
 • 2000 gatelamper settes opp. Antall drukningsulykker i byen faller drastisk.
 • Markeder for bl.a. kveg, tømmer, grønnsaker og fisk anlegges strategisk rundt om i byen.
 • Kanalene prydes av tusenvis av linde- og almetrær. Det er et uvanlig tiltak på denne tiden da natur og by blir holdt skarpt adskilt. Ifølge bystyret skal trærne «forskjønne luften» i den stinkende byen.
 • Krisen i 1670-årene gjør at de siste tomt-ene ikke blir solgt. De blir til park.
 • De rikes bydeler ved Heerengracht med palasser og store hageanlegg.
 • Arbeiderbydelen Jordaan med tett bebyggelse og smale kanaler.
 • Festningsverket er 7 kilometer langt og har 26 bastioner. Vollene forfalt siden og ble fjernet i 1840-årene.
 • VOCs verft får plass innenfor festningsverket.

Mellom den gamle vollen og den nye ligger nesten 3 km2 land som skal stykkes opp i tomter. Inntektene fra salget vil betale havna, kanalene og festningsanlegget. Amsterdam står på terskelen til å bli verdens mest moderne by – og det vil ikke koste bystyret en gylden!

Flyktninger med penger og ideer

Bare en menneskealder tidligere hadde ingen fantasi til å forestille seg hvilken eksplosiv utvikling byen skulle oppleve. I 1581 var Amsterdam en stille by med 25 000 innbyggere. De levde stort sett av fiskeri og handel ved Amstel-elvas utløp i Zuidersjøen.

På denne tiden var Antwerpen 130 kilometer lenger sør Europas absolutte handelssentrum. Her ble varer fra hele verden losset i land, før de ble solgt videre med enorm fortjeneste til kjøpmennene.

Men i 1581 ble alt snudd på hodet da de spanske besittelsene i Europas nordvestlige hjørne erklærte seg selvstendige under navnet De forente Nederlandene, bestående av sju provinser.

Selvstendighetserklæringen var en del av de nederlandske provinsenes langvarige opprør mot den spanske kronen. Etter en lang beleiring trengte spanjolene inn i den protestantiske byen Antwerpen og ga befolkningen valget mellom å bli katolikker – eller forsvinne.

Byrådet i Amsterdam var dominert av rike kjøpmenn.

© Rijksmuseum Amsterdam

Formue ga makt

Mer enn halvparten av de 100 000 innbyggerne i byen valgte å flykte mot nord inn i De forente Nederlandene. Blant de flyktende var flere rike kjøpmenn som nå var tvunget til å flytte forretningene sine, og i Amsterdam ble de mottatt med åpne armer.

Her hadde man nemlig innsett at byen ville trenge ekstra arbeidskraft, kapital og ekspertise hvis den skulle vokse.

De neste årene økte strømmen av flyktninger til det religiøst frisinnede Amsterdam, og på begynnelsen av 1600-tallet holdt byen derfor på å bryte sammen på grunn av alle de nye folkene.

Det var den oppgaven stadsbyggmester Staets skulle løse, og de 36 stormennene i byrådet godtok planen hans, som ville femdoble byens areal.

Borgerskapets triumf

Debatten i rådssalen varte i flere måneder. Den nye byen skulle ha plass til kanaler, nye markedplasser, palasser til rike kjøpmenn og boligområder til fattigfolk.

Men byen skulle også være vakker og velstrukturert – og så skulle den demonstrere at borgerne i Amsterdam kunne overgå Europas konger og fyrster i rikdom, prakt og nytenkning.

Stadsbyggmester Staets erkjente at han ikke hadde peiling på festningsanlegg, så byrådet bestemte seg for å trekke inn prins Maurits, øverstbefalende for hæren i De forente Nederlandene.

Med de fiendtlige spanjolene i tankene fikk den erfarne prinsen utstyrt bastionene slik at byen kunne motstå en langvarig beleiring. Som en del av forsvaret kunne landområdene rundt Amsterdam oversvømmes og gjøres ufremkommelig for fienden. Den muligheten skulle senere komme godt med.

På kryddermarkedet kunne innbyggerne møte eksotiske dufter fra hele verden.

© Bridgeman

I 1613, etter to intense byggeår, sto nesten halvparten av de 26 bastionene i det nye festningsverket ferdige. Men utgiftene hadde skjøvet byen ut på randen av konkurs.

Byrådet måtte derfor gå til det drastiske steg å stoppe byggingen, uten at vollen hadde kommet opp rundt hele byen. I stedet ble det reist en midlertidig forsvarsmur mellom den nye og den gamle vollen, slik at salget av tomter kunne begynne og den slunkne bykassen kunne fylles.

Tomtene bak den nye vollstrekningen ble lagt ut langs brede kanaler omgitt av vakre trær. Det skulle bidra til å presse prisene i været.

Kanalen fikk navnet «Heerengracht» og var forbeholdt byens rikeste. Kanalbeltet ble gravd ferdig i rekordfart, og den dristige finansieringsmodellen lyktes: Samtlige tomter ble solgt, byen var reddet fra bankerott, og herskapshusene begynte å ta form langs de nyanlagte kanalene.

En av byrådets mektige menn var Frans Hendricksz Oetgens, som hadde sin helt egen agenda. Oetgens var boligmagnat, og med sin kjennskap til byrådets planer visste han at det ville lønne seg å kjøpe opp jord utenfor den gamle vollen – jord som ville øke kraftig i verdi når byen ble utvidet i neste runde.

Han var på langt nær det eneste rådsmedlemmet som spekulerte i jord eller trikset det litt til her og der, men dette eksempelet på innsidehandel var så frekt at andre rådsmedlemmer gikk til sak mot Oetgens.

Men Oetgens gjorde bare som mange andre rike kjøpmenn i et byråd der politikk og egeninteresser smeltet sammen i en lønnsom blanding. Den økonomiske krisen satte sine spor, og det skulle gå 50 år før byen torde å gå i gang med byggearbeidet igjen.

På havet hade engelsmännen inga större framgångar - tills fransmännen invaderade republiken.

© Rijksmuseum Amsterdam

Glansen falmer

Sentrum for handelen

Lenge før Amsterdam var bygd ferdig, begynte kjøpmenn å tjene store penge på handelen som VOC sto bak, og som Amsterdams posisjon gjorde mulig.

I havna ble varer fra hele verden losset, før de ble fraktet videre på prammer til kjøpmennenes pakkhus inne i byen. Amsterdams såkalte gylne århundre var i gang.

«Vi dveler i forbløffelse over de tre ytre kanalene som om de er paradis på jord, som en stor lysthage med så rette linjer og perfekt bygde hus». Philipp von Zesen, tysk forfatter i sin reisedagbok i 1664

Fra Østersjø-området hentet kjøpmennene korn, som så ble solgt dyrt i resten av Europa. Ull ble hentet i England, fra Norge kom seilskutene med tømmer, i Frankrike ble det kjøpt inn vin og i Russland skinn.

Men de virkelige formuene tjente kjøpmennene på VOC, som hentet silke, pepper, muskatnøtt, te, kaffe og sukker fra det fjerne østen.

Pengene investerte kjøpmennene i store hus langs Amsterdams kanaler, som den tyske forfatteren Philipp von Zesen beskrev i sin reisedagbok i 1664: «Vi dveler i forbløffelse over de tre ytre kanalene som om de er paradis på jord, som en stor lysthage med så rette linjer og perfekt bygde hus».

Europas fyrster kopierte kanalene

Da de europeiske fyrstene fikk høre om den nye, smarte kjøpmannsbyen Amsterdam, var de ikke sene om å ønske seg noe lignende.

© Frederiksborg Slot & Arkivfoto

Peter den store spionerte

25 år gammel la Russlands tsar ut på en lang dannelsesreise, blant annet til Nederland. Under falskt navn lærte han flere fag. Han studerte Amsterdams kanaler – og brukte kunnskapene til å anlegge St. Petersburg.

© Frederiksborg Slot & Arkivfoto

Dansk-norsk konge hermet

Kong Kristian 4. så til Amsterdam da han ville gjøre Danmark-Norge til en kolonimakt. I 1618 hyret han den nederlandske arkitekten Johan Semp til å planlegge deler av København med kanaler og pakkhus.

© Arkivfoto

Svenskekongen ville også ha

I 1619 hentet Gustav 2. Adolf to nederlandske eksperter til å anlegge en ny kanalby ved Göta-elvens utløp i Kattegat. Göteborg ble så populær blant nederlendere at de strømmet til – og i en periode var nederlandsk det dominerende språket i byen.

«Skjønnhet med dårlig ånde»

Få meter fra kjøpmannspalassene lå en helt annen verden – det fattige arbeiderstrøket Jordaan, byens støyende og skitne maskinrom.

Her lå papirmøller, bryggerier og sagbruk. Og her bodde de barnerike familiene i trange leiligheter. Kanalene i Jordaan ble brukt som transportveier – og som åpne kloakkanlegg.

Særlig om sommeren, når varmen fikk søppel og ekskrementer i kanalene til å gjære, kalte onde tunger byen for «skjønnheten med dårlig ånde».

Arbeiderne ble innkvartert i bydelen Jordaan bak byvollen. Fattigdommen ble med på flyttelasset.

© Amsterdam city Archives

Men havna og handelen sysselsatte tusenvis av mennesker, og Amsterdams folketall nådde stadig nye høyder: I 1680 var innbyggertallet oppe i hele 219 000.

Befolkningen hadde med andre ord økt med 600 prosent på bare 100 år, og ble kun overgått av hovedstedene London og Paris.

Den økonomiske veksten og den religiøse toleransen gjorde byen til en smeltedigel av fremdrift.

«Her opplever man en stor tilstrømning av folk fra alle land. Mangfoldet vekker minner om det gamle Babylon. Amsterdam er det mest behagelige sted i Europa, og det fins ikke den perser eller armener som ikke ville føle seg hjemme her». Marie des Jardin, fransk forfatter

Alle religioner var velkomne – bare de forhatte spanjolenes og franskmennenes religion, katolisismen, var underlagt restriksjoner, blant annet et forbud mot offentlige messer.

Noen rynket på nesen av blandingen av protestanter, muslimer og jøder, andre lot seg imponere. Blant dem var den franske forfatteren Marie des Jardin som i 1688 skrev:

«Her opplever man en stor tilstrømning av folk fra alle land. Mangfoldet vekker minner om det gamle Babylon. Amsterdam er det mest behagelige sted i Europa, og det fins ikke den perser eller armener som ikke ville føle seg hjemme her».

Kanalene er kulturarv

Selv om Amsterdams betydning for verdenshandelen dalte mot slutten av 1600-tallet, fortsatte byen å være et økonomisk og kulturelt kraftsenter helt frem til moderne tid.

Om stadsbyggmesteren virkelig utarbeidet den samlede planen for det nye Amsterdam, er uklart. Frem til sin død i 1630 hevdet han at han var mannen bak, men tegningene er aldri funnet.

Sannheten er nok mer den at flere rike kjøpmenn bestemte utviklingen.

Jordaan i dag. Alle spor efter tiden som Amsterdams fattigkvarter er borte.

© Prfoto/jlg

At de hadde rett, beviser byhistorien. Anleggsarbeidet som stadsbyggmester Staets begynte på for 400 år siden, består stort sett uendret.

Av de rundt 80 kilometrene med kanaler er bare et fåtall fylt igjen – blant dem byens gamle hovedkanal Damrak, som er gjort smalere for å gi plass til byens jernbanestasjon.

I 2010 ble kanalbeltet tatt opp på UNESCOs liste over verdens kulturarv.