Shutterstock
Folk ønsker å avskaffe apartheid og raseskille

Apartheid satte rasismen i system i Sør-Afrika

I 1948 innførte det hvite mindretallet i Sør-Afrika en rekke lover om raseskille kjent som apartheid. Apartheid ble avskaffet i 1991, og tre år senere ble den mest fremtredende anti-apartheidforkjemperen, Nelson Mandela, valgt som Sør-Afrikas første svarte president.

Hva er apartheid?

Apartheid er en betegnelse for raseskillelovene som ble innført av den hvite minoriteten i Sør-Afrika fra 1948 og frem til 1991.

Apartheid betyr “adskillelse” på afrikaans – det språket som etterkommerne av de første nederlandske bosetterne i Sør-Afrika snakket i landet.

Skilt som viser det systematiske raseskillet under apartheid

Det var ikke unormalt å støte på apartheidskilt som det over i Sør-Afrika. Mange områder var forbeholdt hvite, og det kunne bli dyrt hvis personer med en mørkere hudfarge oppholdt seg på stedet.

© Dewet

Den rasistiske ideologien skulle gjennom diskriminerende lover sikre at den hvite rasen fikk den suverene makten i landet og svinge taktstokken helt alene med hensyn til å lede samfunnet.

Som en ikke navngitt minister i regjeringen angivelig skal ha formulert det i 1978: “Hvis vår politikk skal føres til den logiske konklusjon, vil det ikke være en eneste svart mann med sørafrikansk statsborgerskap i landet vårt.”

For Sør-Afrikas svarte befolkning kom apartheid imidlertid ikke som en tyv om natten. Det rasistiske styret var kulminasjonen på århundrers undertrykkelse anført av den hvite mann.

Hva førte til apartheid?

Apartheid var inspirert av nazismen

Nederland koloniserte Sør-Afrika i 1652 og slavebandt eller drepte store deler av den opprinnelige befolkningen. I de påfølgende tiårene bosatte tusenvis av nederlendere seg i Sør-Afrika.

Nederlenderne gikk under navnet “boere” i Sør-Afrika. Omkring 60 pst. av Sør-Afrikas hvite befolkning i dag nedstammer fra boerne.

“Det ville beists angrep kan ikke avverges med bare nevene.” Nelson Mandela om apartheidstyret.

I begynnelsen av 1800-tallet opprettet Storbritannia sin egen koloni i Cape Town. Britene avskaffet slaveriet i 1834 og inngikk handelsavtaler med den innfødte befolkningen.

Dette likte ikke de nederlandske boerne, som hadde en sterk slavetradisjon og ingen interessere i å overgi noen makt til den svarte befolkningen.

For å adskille seg fra de nyankomne britiske kolonistene begynte boerne å kalle seg “afrikaanere” – en betegnelse som fortsatt henger ved i dag.

Kart over fordelingen av land i Afrika før 1996

I 1913 vedtok de hvite makthaverne i Sør-Afrika den såkalte Natives Land Act. Her fordelte de 7 prosent av jorden i Sør-Afrika til de innfødte stammene (markert med farger på kartet), mens de selv satte seg på de resterende 93 prosent.

© Mary Alexander/southafrica-info.com

Etter nederlaget overfor Storbritannia i Boerkrigen (fra 1899 til 1902) overga boerne seg til det britiske overherredømmet.

De påfølgende årene kom det en forsoning og en sammensmeltning av de to hvite befolkningsgruppene i Sør-Afrika.

I 1910 vedtok Storbritannia i samråd med boerne en ny forfatning for Sør-Afrikaunionen, som etterlot den svarte befolkningen med praktisk talt ingen parlamentarisk innflytelse.

I 1948 kom boerne til makten i Sør-Afrika da deres parti, National Party, vant valget. Boerne, som var blitt hjulpet av tyskerne under Boerkrigen, nærte en viss sympati for Nazi-Tysklands raseteorier.

Etter valgseieren innførte den nye regjeringen i Sør-Afrika apartheid med et ikke så skjult anerkjennende nikk til det forhenværende naziregimet.

Eksempel på raseskille i Afrika under apartheid

Under apartheid i Sør-Afrika gjennomsyret adskillelsen av svarte og hvite alle aspekter av samfunnet – fra skoler og restauranter til busstoppesteder og hele bydeler.

© Paul Weinberg

Fakta om apartheidlovene

Hvordan var livet for de svarte under apartheid?

Demonstrasjon endte i massakre

Apartheid var grunnleggende legalisert rasediskriminering. Systemet forhindret svarte i å bo i områder med overveiende hvite innbyggere.

Svarte var dessuten forhindret ved lov i å gifte seg med hvite, og de fikk ikke spise, drikke eller bade de samme steder som Sør-Afrikas hvite befolkning.

I 1950-årene gikk de svarte på barrikadene anført av landets eldste svarte politiske parti, African National Congress (ANC). De boikottet hvite forretninger og gjennomførte streiker og ikke-voldelige demonstrasjoner.

Foto fra Sharpeville-massakren i Afrika i 1960

69 svarte menn, kvinner og barn ble brutalt myrdet av det hvite politiet under fredelige demonstrasjoner i den sørafrikanske byen Sharpeville i 1960.

© African National Congress Archives

Ønsket om reformer ble møtt med brutalitet fra staten og politiet. Demonstranter ble banket opp og kastet i fengsel.

I 1960 drepte Sør-Afrikas hvite politi 69 svarte menn, kvinner og barn som demonstrerte mot apartheid i byen Sharpeville.

Med massakren begynte den internasjonale kritikken av apartheid, som økte i de kommende tiårene.

Hvilken rolle spilte Nelson Mandela under apartheid?

Blant demonstrantene i Sharpeville var Nelson Mandela, som var en av de fremste lederne av ANC.

Etter massakren i Sharpeville endret Nelson Mandela taktikk fra ikke-voldelige protester til voldelig sabotasje mot regimet.

Nelson Mandela stemmer ved valget i 1994

Nelson Mandela stemmer ved det demokratiske valget i 1994.

© Paul Weinberg

Som Nelson Mandela selv formulerte det: “Det ville beists angrep kan ikke avverges med bare nevene.”

I 1962 ble den 44-årige Nelson Mandela arrestert og idømt fem års fengsel for sabotasje i Sør-Afrikas høyesterett. Tre år senere ble dommen omgjort til livsvarig fengsel.

Fengslingen av Nelson Mandela vakte stor internasjonal oppmerksomhet, og protestene mot Sør-Afrikas apartheidstyre tok til i styrke verden over.

I 1973 fordømte FN offisielt apartheidstyret.

Når sluttet apartheid?

Apartheids onde ånd spøker fortsatt

Apartheid ble offisielt avskaffet i 1991, men forhandlingene startet allerede i 1990.

Den 1. februar 1990 annullerte Sør-Afrikas siste hvite president, F.W. de Klerk, forbudet mot ANC og benådet Nelson Mandela betingelsesløst.

Fire år senere, den 10. mai 1994, vant Nelson Mandela som leder av ANC presidentvalget i 1994 og ble Sør-Afrikas første svarte president. Han var 75 år gammel.

Sør-Afrika kjemper fortsatt mot apartheids onde ånd

Selv om apartheid ble avskaffet for 30 år siden, er det imidlertid fortsatt stor forskjell på svarte og hvite i Sør-Afrika.

Da apartheid ble avskaffet, skulle 30 prosent av de hvites jordbesittelser f.eks. føres tilbake til de svarte. I dag er mindre enn 10 prosent delt ut til det svarte flertallet.

Fattigdommen er fortsatt primært et problem for den svarte befolkningen i landet, og i 2018 erklærte Verdensbanken Sør-Afrika for verdens mest ulike land.

5 viktige personer under apartheid