Public domain

Forskere avkrefter myte om når jegere ble bønder

Stor genetisk studie avslører hvor de tidligste jordbrukssamfunnene oppsto, og hvordan de spredte seg.

I de fleste bøker om menneskehetens tidligste historie står det at jordbruket oppsto i Midtøsten for rundt 11 000 år siden. Men en ny studie stiller nå spørsmål ved den teorien.

I ti år har forskere fra en rekke tyske og sveitsiske universiteter forsket på genetisk materiale fra steinalderen. Konklusjonen lyder nå på at jeger-samlere ble bønder omtrent samtidig i Midtøsten og Europa.

«Vi har oppdaget at de første bøndene i Anatolia (Tyrkia, red.) og Europa utviklet seg fra en befolkning blandet av jeger-samlere fra Europa og Midtøsten (dagens Israel, Libanon og Syria red.)», forklarer Nina Marchi fra Universitetet i Bern.

Samtidig ser det også ut til at prosessen begynte mye tidligere enn tidligere antatt. Nemlig for hele 14 000 år siden.

De første bøndene innvandret ikke fra Midtøsten, men stammet fra Balkan og den østlige delen av Middelhavet.

© Shutterstock

Balkanbønder spredte ideen

Mens tidligere teorier hovedsakelig var basert på arkeologiske funn, bygger forskernes nye konklusjon på et tett samarbeid mellom biologer, genetikere, arkeologer og antropologer.

Maxine Brami fra Johannes Gutenberg-universitetet, som deltok i studien, forklarer:

«Europas første bønder ser ut til å stamme fra jeger- og samlerbefolkninger som bodde hele veien fra Midtøsten til Balkan. Det kunne man ikke ha forutsett arkeologisk.»