Når fant det første bankkrakket sted?

Englands konge Edvard 3. fikk en stor del av skylden for historiens første bankkrakk, som sendte Europa ut i stor økonomisk krise.

De italienske bankfamilienes krakk rystet Europa og ble starten på en stor økonomisk krise.

© Bridgeman

Det moderne bankvesenet oppsto i middelalderens Italia og var sentrert rundt Firenze, der rike familier lånte ut penger. De mest berømte bankfamiliene var Peruzzi og Bardi. De hadde filialer rundt i Europa og finansierte flere kongehus.

Lånte penger til krig

En av kundene var kong Edvard 3. av England, som i 1330-årene lånte enorme summer fra de to familiene for å forberede en krig mot Frankrike.

Bankierene visste at de bare ville få pengene sine tilbake hvis kongen vant krigen raskt, men tok risikoen. Krigen trakk ut – den varte helt til 1453 – og i 1344 måtte de innse at de aldri ville få pengene sine.

Bankfamilier gikk konkurs

Det ubetalte lånet gjorde at begge bankfamiliene gikk konkurs. Ifølge den samtidige forfatteren Giovanni Villani tapte Bardiene 900 000 gullfloriner (ca. 900 millioner kroner i dag), mens Peruzziene «bare» tapte 600 000.