Papegøye avslører ukjent handelsrute til Australia

Oppdagelsen av en australsk fugl i et italiensk renessansemaleri tyder på at europeernes handelsruter på 1400-tallet nådde lenger enn hittil antatt.

Eksotiske fugler var svært populære i 1400-tallets Europa. Dyrene ble sett på som hellige og opptrådte ofte i religiøse malerier.

Maleri av papegøye avslører handelsrute

Det er langt fra hverdagskost at en papegøye omskriver historien. Men nå ser det ut til at italienske Andrea Mantegnas maleri "Madonna della Vittoria" fra 1496 har bidratt til nettopp det. Bildet henger på Louvre-museet i Paris, og i bakgrunnen sitter en gultoppkakadu – en papegøyeart som lever i Australia, Indonesia og Ny Guinea.

Det underlige er at europeernes handelsruter på 1400-tallet ifølge historiebøkene ikke omfattet disse områdene. Derfor burde ikke europeerne hatt kjennskap til fuglen.

Gjør handelsrute eldre enn tidligere antatt

Den australske kunsthistorikeren Heather Dalton ved Melbourne University mener at fuglen på bildet, og ikke minst dens livaktige positur, tyder på at kunstneren har sett en levende fugl. Det betyr at Australia må ha vært sentrum for livlig handel tidligere enn man har trodd hittil.

"Det at en gultoppkakadu er avbildet på et europeisk maleri fra 1496, viser at handelsruter i Sørøst-Asia og Australia eksisterte før europeerne offisielt ankom", sier Dalton.

Hvem kom først til Australia?

Et kranium funnet øst i Australia i 2011 er datert til 1650. Det stammer fra en europeer, men offisielt ble området først oppdaget av britiske James Cook i 1770.

Et dyr som ligner en kenguru er tegnet i en portugisisk bok datert til 1580-1620. Nederlenderne kom til Australia i 1606, men andre kan altså ha kommet før dem.

Arabiske mynter fra 900-tallet er funnet nord i Australia. Handelsfolk fra Midtøsten kan ha besøkt området i middelalderen.