Skipsvrak avslører livlig handel i Europa

Allerede for 3000 år siden seilte britene varer til og fra resten av Europa. Det blir avslørt av et enestående bronsealderfunn i Den engelske kanal.

På havbunnen har arkeologene blant annet funnet et sverd av bronse og flere kobber- og tinnbarrer, som ble brukt til produksjonen av bronse.

I Sør-England har en gruppe amatørarkeologer berget lasten fra et av de eldste skipsvrakene som noen gang er lokalisert. Lasten består av nesten 300 kobber- og tinnbarrer, og stammer fra rundt 900 f.Kr. Metallet var trolig på vei fra De britiske øyer til det europeiske fastlandet, der det skulle brukes i produksjon av bronse-våpen og -smykker.

Ifølge eksperter viser funnet at internasjonal handel i bronsealderen hadde langt større omfang enn antatt.

«Funnet er et håndfast bevis på kommunikasjon og handel. Disse folkene handlet akkurat slik som vi gjør i dag», sier ingeniør Jim Tyson, som deltok i bergingen.

Arkeologene har ennå ikke funnet restene av selve skipet, men antar at treverket kan være oppløst etter nesten 3000 år i vann. Ut fra lastens fordeling og plassering anslår ekspertene at fartøyet har vært drevet frem med årer og hatt plass til 15 sjømenn.

British Museum er nå i gang med å vurdere gjenstandene som er funnet for å fastslå deres nøyaktige alder.