Slik tok poteten over Europa

Når ble potet populært i Europa?

Antoine Augustin Parmentier viser fram en potetplante for Ludvig 16. og Marie Antoinette i Versailles.

© UIG/Getty

Poteten har sin opprinnelse i Sør-Amerika, der den ble dyrket allerede for 10 000 år siden. Planten kom til Europa på 1570-tallet, men de første potetsortene var dårlig egnet for Europas klima. Både bønder og botanikere så med skepsis på knollene, som ble oppfattet som uappetittelige eller rent ut sagt uspiselige. Poteter ble derfor bare dyrket i liten skala, hoved-sakelig i botaniske hager og mindre grønnsakshager.

På slutten av 1700-tallet økte potetens popularitet raskt. En av forskerne som bidro til å gjøre poteten populær, var franskmannen Antoine Parmentier, som propaganderte for dens rike næringsinnhold . På begynnelsen av 1800-tallet ble poteten basisføde i mange land – også i Norge. Potetens holdbarhet og høye næringsinnhold var en viktig årsak til at befolkningsveksten i denne delen av verden akselererte på 1800-tallet.