Nærmere to år kunne det ta europeiske kjøpmenn å seile hele ruten. Mer enn hver femte afrikaner døde på turen over Atlanterhavet.

© Leonhard Euler (1753) / Wiki Commons

Trekanthandelen: Slaver ble solgt for bomull og tobakk

De oversjøiske handelsrutene som europeerne brukte til slavehandel på 1600- og 1700-tallet danner en visuell trekant når de tegnes på et kart. Blant annet derfor kalles slavehandelen også for trekanthandelen. Men hva gikk den transatlantiske slavehandelen egentlig ut på?

21. august 2017 av Pernille Mogensen

Den transatlantiske slavehandelen er betegnelsen for den oversjøiske handelsruten som europeerne benyttet til slavehandel på 16- og 1700-tallet.

Våpen ble byttet mot afrikanske slaver

I Europa lastet handelsmenn skip med varer som våpen, tekstiler, verktøy og brennevin.

Deretter seilte skipene nedover langs den afrikanske vestkysten, der de europeiske varene ble gitt i bytte til lokale slavehandlere mot millioner av afrikanere de allerede hadde tatt til fange.

Under grusomme forhold ble fangene nå fraktet til Sør-, Mellom-, og Nord-Amerika, der de ble tvunget til slavearbeid på plantasjer. 

Hvor mange mennesker som led en slik skjebne, er historikerne i tvil om, men det dreier seg trolig om et sted mellom ni og tolv millioner.

Hjem til Europa med eksotiske luksusvarer

Når sukker, bomull og tobakk var høstet på plantasjene, ble handelsskipene lastet igjen. 

Denne gangen gikk turen tilbake til Europa, der kolonivarene ble solgt som eksotiske luksusvarer.

En del av overskuddet fra handelen brukte kjøpmennene til å kjøpe våpen og verktøy. 

På den måten kunne de nok en gang seile sørover langs Afrika og frakte nye slaver over Atlanterhavet.

Lasten ble skiftet ut underveis: For våpen, verktøy og brennevin byttet europeiske kjøpmenn til seg slaver i Afrika. Under kummerlige forhold ble millioner av slaver tvunget til den nye verden. Fra det amerikanske kontinentet ble luksusvarer som bomull og tobakk seilt til Europa.

© Wiki Commons / Shutterstock

Kanskje du er interessert i