Bridgeman Images

Har konemishandling noensinne vært lovlig?

Det var først da middelalderen begynte at hustruvold for alvor ble utbredt - og flere steder ble det til og med lovlig å slå sin kone bare man ikke gikk for hardt til verks.

Kvinner har gjennom historien vært dårlig stilt juridisk i forhold til sine ektemenn, men det betyr ikke at vold mot kona har vært lovlig.

I Romerriket hadde ikke mennene lov til å slå sine koner – og hvis de gjorde det, var hun i prinsippet berettiget til skilsmisse.

I løpet av middelalderen ble hustruvold imidlertid mer normalt og i mange tilfeller også legitimt.

Den italienske munken Cherubino av Siena skrev på 1400-tallet: “Hvis du ser din kone gjøre noe hun ikke bør, skal du ikke løpe over og fornærme og slå henne.

Skjell henne ut og tyranniser henne. Hvis det ikke virker så ta en kjepp og slå henne grundig.

Tommelfingerregel "ga lov" til konemishandling

I 1632 kom en engelsk lovtekst om kvinner.

Den slo fast at en mann kunne jule opp ”fredløse, forrædere, hedninger, sine fiender og sin kone”.

Loven sa ingenting om kjepper, og hvis en mann gikk for håndfast til verks når kona skulle irettesettes, risikerte han selv straff.

Likevel mente mange engelske menn at en gammel lov ga dem rett til å pryle sin kone så sant de brukte en kjepp som var tynnere enn en tommelfinger.

Regelen var kjent som ”tommelfingerregelen”. I 1782 tok en dommer i bruk denne loven – og ble til latter i pressen fordi paragrafen overhodet ikke eksisterte.

Misforståelsen bredte seg helt til USA, der en mann henviste til loven i 1868.