Dolph Briscoe Center for American History/UTA

Havneby i Texas ble hevet fem meter

I år 1900 rammet en voldsom orkan byen Galveston i Texas. 8000 mennesker omkom, og det fikk innbyggerne til å ta en stor beslutning.

Den 8. september 1900 traff en tropisk orkan byen Galveston med full kraft. Byen ligger på en lav sandøy ut mot Mexicogolfen.

Vindmåleren i byen blåste raskt i stykker, men meteorologer mener i dag at det var en kategori 4-orkan, og at vindhastigheten må ha nådd opp i rundt 210 km/t.

Resultatet var skrekkinngytende. Store bølger skylte gjennom byen, underminerte husene og slo mange av dem i stykker.

I alt mistet cirka 8000 mennesker livet. Mange ble skylt til sjøs, mens andre omkom da husene kollapset. Over 3600 hus ble totalt ødelagt, og 30 000 ble hjemløse.

Trass i katastrofen ble det allerede dagen etter holdt et massemøte i byen der det ble nedsatt en komité som dels skulle skaffe hjelp til de nødstedte, dels legge en plan som skulle hindre lignende katastrofer i fremtiden.

Det førte til to dristige forslag fra tre ingeniører: å mure en betongvegg mot havet og å heve hele den lavtliggende byen. Begge forslag ble vedtatt, og i 1902 begynte anleggingen av veggen.

Den våte sanden ble pumpet inn i byen gjennom store rør. Da sanden var tørr, kunne den brukes som nytt underlag.

© Dolph Briscoe Center for American History/UTA

Året etter gikk ingeniører og en hær av arbeidere i gang med å heve Galveston. Først ble det gravd en kanal slik at lektere med sand kunne kjøres langt inn i byen.

Sanden ble pumpet opp fra havbunnen mellom moloene i havnen, og inne i byen ble det pumpet videre ut i én av 16 seksjoner. Rundt hver seksjon ble det oppført et dike som kunne holde på sanden.

Den var søkkvåt når den ble pumpet opp, men vannet rant raskt av, noe som etterlot et tørt underlag. Ved hjelp av jekker ble 2000 hus løftet opp på den nye sandbunnen.

Selv en 3000 tonn tung kirke ble løftet med 700 jekker. På gatene måtte rør, ledninger og trikkeskinner flyttes mens innbyggerne ble henvist til midlertidige fortau høyt oppe i luften.

De lavestliggende delene av byen ble hevet fem meter, og som en ekstragevinst fikk man bedre kloakknett fordi det ble mer fall på rørene. Som nok en bonus ble byens havn både bedre og dypere.

I 1910 var arbeidet fullført, og i 1915 besto det sin prøve da enda en kraftig orkan rammet byen. Det flommet over, men denne gangen mistet bare åtte mennesker livet.

📽️ Video: Se flere bilder av den imponerende bedriften