Zhang Zhensi/Shutterstock

Historisk lynkurs: Hvem var Mao Zedong?

"Makt vokser ut av et geværløp," sa Mao Zedong. Men hvem var han egentlig? Vi gir deg alt som er verdt å vite om Mao - og det tar bare 5 minutter.

Mao Zedong: Liv og levnet

Født i: Shaoshan i Kina.

Studier: Grunnskole, inkludert studier i klassiske tekster. I tillegg utdannet lærer.

Jobb: Geriljaleder, stats- og partileder samt ideolog.

Mest kjente verk: Den lille røde bok, et sammendrag av Maos politiske tanker og ideer, utdelt i bokform til hæren.

Sivilstatus: Mao var gift fire ganger og ble far til i alt ti barn.

3 høydepunkt i Mao Zedongs liv

  • Mao var sønn av en velstående bonde. Han fikk derfor til sin glede lov til å videreutdanne seg ved blant annet å lære å lese klassiske kinesiske tekster.

  • Mao giftet seg som 27-åring med lærerdatteren Yang Kaihui. I motsetning til de fleste andre ekteskap i datidens Kina bygde forholdet på kjærlighet og ikke på tvang.

  • Som geriljaleder kjempet Mao og hans revolusjonsstyrker seg til makten i 1949 i det borgerkrigsherjede Kina. Slik skaffet han seg tittelen leder av Folkerepublikken Kina.

...Og en nedtur

Maos politikk slo feil. Et forsøk på å få industriproduksjonen opp ledet til stort arbeidspress og utbredt hungersnød. Millioner sultet eller ble drevet til å arbeide seg i hjel.

Mao Zedongs viktigste tanker

Forandringer krever vold!
Det kinesiske samfunnet er styrt av gamle normer og ledet av en elitær overklasse.

Begge deler må avskaffes, og folket og massene skal lede landet. Den herskende klassen gir ikke fra seg privilegiene frivillig, så de revolusjonære må bruke vold.

Politisk makt vokser ut av geværløpet, mente Mao.

Fattige skaper revolusjonen
Jordens land er delt i tre verdener. Supermaktene USA og Sovjetunionen utgjør den første, mens Europa, Canada og Japan er den andre. Resten utgjør den tredje verden.

Fattigdom og svake regjeringer gjør disse landene mottagelige for revolusjon.

Med tiden vil opprørene imidlertid bre seg til de andre verdenene, og alle jordens land vil innføre maoismen.

Folket må omskoleres
Maos lære skiller seg fra andre utgaver av kommunismen ved å betrakte bøndene og ikke arbeiderne som revolusjonens drivkraft. Bøndene skal avsette jord- og fabrikkeierne og gå forrest i arbeidet med å skape det nye maoistiske Kina.

I motsetning til andre kommunister anser ikke Mao revolusjonen som det endelige målet. Tvert imot.

Folk er forankret i gamle tradisjoner, og den første revolusjonen må følges av en til. Mao betegner den andre revolusjonen som kulturrevolusjonen.

Denne nye revolusjonen betyr at folk må omskoleres til å bli nyttige borgere. Det gjelder særlig eliten og de intellektuelle, som bør sendes ut for å arbeide som bønder.

Omskoleringen foregår med hard disiplin. Kinesere som ikke vil innordne seg under Maos paroler, blir slått, torturert eller rett og slett myrdet.

Historikere anslår at nærmere 70 millioner mennesker mister livet under Maos 27 år lange regjeringstid.

Byen Yan’an i det sentrale Kina huset i årene 1937 til 1948 Mao og hans revolusjonære styrker.

© iamsnyg.com & info@tour-beijing.com

Mao Zedong fikk innflytelse på idealismen

... da mange vestlige unge i 1960-årene svermet for Maos lære. Parolene om opprør mot gamle normer vant klang hos tidens ungdomsopprørere.

Idealismen – forestillingen om det maoistiske idealsamfunnet der folket styrte – kom på moten i disse årene.

De færreste vet om Mao Zedong

... at han ikke bare kjederøykte, men også fikk laget sitt eget sigarettmerke, kalt Zhongnanhai.

Partiformannen var beryktet for sin fæle tobakksånde, men vågde noen å kritisere uvanen, hadde Mao svaret klart.

«Røyking er en god øvelse i å puste dypt inn», mente den kinesiske lederen.