Government of India
Toppmøte i SCO

Hva er Shanghai Co-operation Organization (SCO)?

Siden 2001 har Kina, Russland og flere andre land avholdt møter i en politisk organisasjon hvis mål er å redusere USAs og Vestens makt – blant annet ved å styrke medlemmenes militære samarbeid.

Shanghai Co-operation Organization (SCO) er en euroasiatisk samarbeidsorganisasjon med vekt på politikk, økonomi og sikkerhet.

SCO ble grunnlagt i 2001 på initiativ av Kina, som selv ble medlem sammen med Russland, Kasakhstan, Tadsjikistan, Usbekistan og Kirgisistan.

Senere har India, Pakistan og Iran også sluttet seg til alliansen, mens Belarus, Afghanistan og Mongolia har søkt om medlemskap.

Toppmøte i SCO

Vladimir Putin og de andre statsoverhodene fra medlemslandene i SCO møtes hvert år til et toppmøte som landene bytter på å avholde.

© Government of India

Sikkerhet er i sentrum

Organisasjonens offisielle formål er å samarbeide om sikkerhet og stabilitet i regionen som landene omfatter. Dette inkluderer for eksempel bekjempelse av terrorisme. Områder som økonomi, handel, forsvar og energi er også noe organisasjonen er opptatt av.

Det nære samarbeidet har bl.a. betydd at politi, sikkerhetsstyrker og militær i medlemslandene har gjennomført flere store øvelser på tvers av landenes grenser.

Vestlige analytikere har påpekt at SCO i hovedsak er et forsøk på å holde USA utenfor Sentral-Asia og etablere en alternativ verdensorden. Frykten er at SCO – som først og fremst består av land som er på kant med Vesten – kan utvikle seg til et militært motstykke til NATO.