Bridgeman/Getty images
Vekteren i London passet på borgerne

Hva gjorde nattvekteren?

Fortidens mennesker sto opp hver dag for å løse en rekke oppgaver som ikke fins lenger. Fra slutten av 1700-tallet var vekterne i London uniformert med lange, blå frakker.

Politistyrker slik vi kjenner dem i dag, oppsto først på 1800-tallet. De avløste nattvekterne som siden middelalderen hadde holdt oppsyn i byene når alt var stengt og innbyggerne sov.

Vekterordningen i Norge oppsto etter en bestemmelse i Magnus Lagabøtes lov fra 1270-årene.

Foruten å kontrollere at det hersket ro og orden i gatene om natten skulle de være på utkikk etter brann. Vekteren hadde base i et vektertårn. Herfra gikk han runder i gatene til bestemte tider og meldte klokkeslett og vindretning.

Da byene fikk gatelys på 1700-tallet, fikk vekteren også ansvar for å holde tranlampene i gang.

Middelalderens politistyrke

Fra slutten av 1700-tallet var vekterne i London uniformert med lange, blå frakker.

Lykten lyser for nattvekteren
© Shutterstock

Lykten lyste opp veien når vekteren var ute på runden sin. Frem til slutten av 1600-tallet fantes det ikke annet lys i gatene.

Vekteren er en gammel vaktmann
© Bridgeman/Getty images

Vekteren sang et vers hver time slik at folk visste hva klokken var – og kunne være helt sikre på at han ikke lå hjemme og sov.

Skralle ble brukt som alarmklokke
© Bridgeman/Getty images

Skralle eller klokke ble brukt til å slå alarm hvis det brøt ut brann. Brannfaren var særlig stor i tett trehusbebyggelse.

Morgenstjerne med pigger
© Bridgeman/Getty images

Våpenet skapte respekt blant innbruddstyver og fylliker. Samtidig var det et symbol på nattvekterens autoritet, på samme måte som politiskilt og -uniformer i dag. I England bar nattvekteren en stav, tyske vektere hadde en hellebard og i Norge var våpenet en såkalt morgenstjerne.