Picture Desk & Bridgeman & Polfoto/Corbis

Hva var Det første og Det andre rike?

Hitlers Tyskland kalles ofte Det tredje rike, men hvilke riker var det første og andre?

Betegnelsene Det første, andre og tredje rike ble funnet opp av den tyske kulturhistorikeren Arthur Moeller van den Bruck.

I sin bok Das dritte Reich fra 1923 beskrev han tre tyske tidsaldre.

Den første begynte da Det tysk-romerske riket oppsto i 962, og sluttet da riket ble oppløst i 1806.

Det første rike oppsto i 962, da paven kronet tyske Otto 1. til keiser av Det tysk-romerske riket.

© Picture Desk & Bridgeman & Polfoto/Corbis

Moeller daterte Det andre rike til 1871, da de tyske statene ble samlet under prøyssisk herredømme.

Det gikk under ved nederlaget i første verdenskrig i 1918.

Det tredje rike ville ifølge Moeller van den Bruck oppstå når mellomkrigsårenes tyske Weimar-republikk brøt sammen.

Spådommen gikk tilsynelatende i oppfyllelse da nazistene tok makten i 1933.

Det andre rike var resultatet av Tysklands samling i 1871, da den prøyssiske kongen ble opphøyet til keiser.

© Picture Desk & Bridgeman & Polfoto/Corbis

Men Hitler likte ikke betegnelsen, og sommeren 1939 forbød han derfor tysk presse å omtale Tyskland som Det tredje rike.