Historic Collection/Imageselect

Hvem satte først sammen en jury?

Da en engelsk middelalderkonge beslutter å lovfeste juryen, sprer denne måten å avgjøre stridigheter seg til hele Europa.

Rundt år 500 f.Kr. fikk kriminelle i Athen sin skjebne avgjort av en 12 mann stor forsamling av borgere.

Mennene skulle avsi dom og utmåle straffen.

I den islamske verden ble en lafif en viktig del av rettssystemet på 800-tallet.

Tolv mann som var vitne til eller visste noe om den formodede forbrytelsen ble innkalt for å vitne og avgjøre skyldspørsmålet.

Henrik 2 lovfester juryen

Den engelske kongen Henrik 2 innførte juryen i engelsk lov i 1166.

I de foregående tiårene hadde landet vært preget av kaos med borgerkrig og oppgjør mellom kirke- og kongemakt.

Engelske kong Henrik 2 lot 12 ­riddere avgjøre rettssaker.

© National Portrait Gallery

For å gjeninnføre lov og orden, og for å få styr på de mange tvistene om land som borgerkrigen og korstogene hadde forårsaket, innførte kongen en jury.

Den besto av 12 riddere fra hvert sitt sogn som skulle bringe saker inn for en om-reisende kongelig utnevnt dommer.

Juryen skulle også bistå ham i avgjørelsen av skyldspørsmålet.

I løpet av middelalderen bredte kong Henriks rettssystem seg til resten av Europa og ble en viktig del av det moderne vestlige rettssystemet.