10: Thuleselskapet

Sportsavis skulle skaffe tilhengere

Thuleselskapet i München ble stiftet i 1911 av en gruppe med interesse for oldtysk okkultisme. Men dette var bare et skalkeskjul for en rasistisk ideologi som på mange måter kan ses på som en forløper for nazismen. I 1918 kjøpte gruppen Münchener Beobachter og gjorde den til sportsavis for å nå ut til et bredere publikum. En av bevegelsens stiftere, friherre Rudolf von Sebottendorff, hevdet at Adolf Hitler var medlem, men han brydde seg ikke om det okkulte og ønsket ingen kontakt med Thuleselskapet.

Da nazipartiet vokste frem, visnet Thuleselskapet, men avisen overlevde som nazistisk partiorgan under navnet Völkischer Beobachter.