Det er altså nå du kan teste din paratviten og finne ut av om du er klokere enn våre nordiske nabofolk.

© Shutterstock

Den Store Nordiske Paratvitentesten utfordrer din allmennkunnskap

Hvor kunnskapsrik er du? Er det huller i din paratviten? Ta HISTORIEs Store Nordiske Paratvitentest og finn ut hvor mye du kan av historie og vitenskap.

HISTORIEs Store Paratvitentest tester din allmennkunnskap i historie og vitenskap. Du kan teste din paratviten i åtte forskjellige kategorier og sammenligne deg med andre.

Kategoriene i Den Store Nordiske paratvitentest inneholder tusenvis av nye spørsmål laget av hjernen bak Quiz Battle.

Kategoriene er:

    1. verdenskrig
  • Sivilisasjoner
  • Oppdagelser
  • Tro og Mystikk
  • Teknikk
  • Rommet
  • Natur
  • Mennesket

Hver kategori i testen består av 40 spørsmål, og hver kategori er inndelt i fire underkategorier. På den måten kommer du viden omkring i alle emneområdene i Den Store Nordiske paratvitentest.

Sammenlign dine resultater

Når du har tatt testen, kan du sammenligne dine resultater med resten av Norden.

Du kan sammenligne dine evner innen paratviten med andre deltagere fordelt på land, kjønn, alder og utdannelse.

Slik tar du testen:

1. Velg en kategori

Du kan velge å teste din allmennkunnskap i åtte forskjellige kategorier i Den Store Nordiske Paratvitentest.

Du trenger ikke å fullføre alle åtte kategorier for å få dine resultater.

2. Ta testen

Hver kategori består av 40 forskjellige spørsmål, og det er fire svarmuligheter for hvert spørsmål. Du har 30 sekunder til å svare hver gang.

3. Sammenlign deg selv med andre

På resultatsiden kan du sammenligne resultatet ditt med gjennomsnittet for alle andre norske deltagere i paratvitentesten. Du kan også se snittet for svenske, danske og finske deltagere.

Du kan også måle dine evner innen paratviten mot det annet kjønn, mot deltagere i din egen aldersgruppe og mot folk på forskjellige utdannelsesnivåer.

Del din paratviten: Hvor klok er du i forhold til dine venner?

Du kan spre det (uten tvil) gledelige budskap om dine evner i allmennkunnskap på din Facebook-side.

Send en beskjed til én eller flere venner, eller del resultatet ditt på din vegg. Kanskje vil din familie eller dine venner ta kampen opp med deg i en test?

Vil du ta paratvitentesten igjen?

Du kan saktens teste deg selv innenfor flere emner eller ta den samme testkategorien igjen.

Bare klikk på “Ta en ny test”, så kan du teste din allmennkunnskap på ny.

Vend f.eks. tilbake for å se om du har blitt klokere siden sist og om du kan få flere riktige på spørsmålene.