Falkenstein Foto/Imageselect
leo x caricature

Diktatorens brev til sønnen: “Silke og juveler er ikke passende for en mann”

Lorenzo Medici - Firenzes enehersker - har fått sønnen utnevnt til kardinal, og målet er å gjøre tenåringen til pave. Men første må han advares mot de mange fristelsene ved å bo i Roma.

Lorenzo Medici portrait
© The Picture Art Collection/Imageselect

Lorenzo Medici

Levetid:

1449-1492.

Nasjonalitet:

Italiensk.

Erhverv:

Bankmann og de facto-hersker over bystaten Firenze.

Sivilstand:

Gift med Clarice Orsini og far til fem jenter og tre gutter.

Kjent for:

Lorenzo Medici med tilnavnet Il Magnifico, Den strålende, var født inn i den velstående bank- og politikerfamilien Medici.

I tillegg til å være bystaten Firenzes tyranniske hersker finansierte han flere av renessansens store kunstnere, bl.a. maleren Michelangelo.

Firenze, Italia, 23/3 1492

Lorenzo til Giovanni Medici, kardinal.

Du og alle vi som går opp i ditt velbefinnende bør betrakte vår familie som ytterst begunstiget av de høyere makter.

Takknemligheten gjelder ikke blott de mange hedersbevisninger og goder som vårt hus har motatt, men først og fremst at du er blitt tildelt den største verdighet som vår familie noensinne har oppnådd.

Denne gunstbevisning er i seg selv viktig. Men den blir ikke mindre betydningsfull når man betenker din unge alder samt hvilke omstendigheter den er gitt under*.

Det første råd, som jeg derfor vil gi deg er å være takknemlig overfor Gud.

Du må alltid huske at det ikke er på grunn av din visdom eller din betenksomhet at dette har skjedd, men kun Guds nåde – en nåde du bare kan gjengjelde ved å leve et fromt, kysk og helt igjennom eksemplarisk liv.

Din forpliktelse blir kun større av at du allerede nå, i så ung en alder, har vist tegn til at du kan komme langt. Det er en skam hvis du glemmer din ungdoms leveregler og den rette vei.

Streb derfor etter å lette den byrde som din tidlige verdighet legger på deg ved å leve regelmessig og ved å vise utholdenhet i de studier som sømmer seg ditt embete.

I det seneste år har jeg med tilfredshet notert meg at du, uten at noen har bedt deg om det og helt av egen drift, er gått til skrifte og nattverd.

Det er etter min oppfatning ingen bedre måte å oppnå Guds nåde enn gjennom vedholdende å utføre slike plikter.

Dette forekommer meg å være de mest passende og nyttige råd som jeg på noen måte kan gi deg her og nå.

“Det er en skam hvis du glemmer din ungdoms leveregler og den rette vei”. Lorenzo Medici

Da du nå kommer til å bo i Roma, som jo er en lastens bule, er jeg utmerket klar over at vanskelighetene ved å oppføre deg i overensstemmelse med disse formaninger kun vil bli større.

Eksempelets makt er i seg selv stor. Men du vil sannsynligvis møte mennesker som i særlig grad vil bestrebe seg på å forderve deg og oppfordre deg til synd.

Som du kanskje selv allerede har oppfattet, har din tidlige oppstigen til stor verdighet vakt misunnelse.

Folk kunne ikke hindre deg i å motta den æren, men de vil i hemmelighet bestrebe seg på å få deg til å fremstå som mindre verdig til den.

De vil lokke deg til å foreta handlinger som uvegerlig vil få deg til å miste den anseelsen som du nå nyter godt av i offentligheten.

Derved håper de at du vil falle i den avgrunnen som de selv er falt i. Da du er ung, føler de seg sikre på at det nok skal lykkes å føre deg på avveier.

For å motstå den slags vanskeligheter bør du væpne deg med den største fasthet. Dyd er for øyeblikket en mangelvare blant dine brødre i kollegiet.

Unngå som var de Skylla og Kharybdis anklager om hykleri. Vær på vakt overfor alle former for skryt og forfengelighet i handling såvel som i tale.

Som kardinal bør du sette et godt eksempel. Verden ville være et bedre sted hvis alle kardinaler var som de burde være, for i så fall ville det alltid være en god pave og dermed fred i verden.

“Spis enkel kost, og sørg for å få tilstrekkelig med mosjon.” Lorenzo Medici

Når du omgås kardinaler og andre menn av rang bør ditt språk være respektfullt og ikke oppustet.

La deg styre av din egen forstand, og underlegg deg ikke andres lidenskaper. Den slags følelser kan nemlig av upassende grunner pervertere de pågjeldendes fornuft.

Ved offisielle anledninger skal du i din fremtoning sørge for å være under snarere enn over middels. Et nydelig hus og en velordnet familie er å foretrekke fremfor et stort følge og en prangende og overdådig residens.

Lev regelmessig og ikke over evne. Tilpass dine utgifter til de begrensede midler som du har til rådighet i begynnelsen av din karriere.

Silke og juveler er ikke passende for en mann i din stilling. Det er meget bedre for deg å anskaffe noen få elegante an­ti­kvi­te­ter og noen vakre bøker.

Sørg også for at dine tjenere er verdige og veloppdragne snarere enn mangfoldige. Spis enkel kost og sørg for å få tilstrekkelig med mosjon.

De som bestrider ditt embete er nemlig – hvis de ikke passer på – tilbøyelige til å få alskens forskjellige skavanker.

En kardinals stilling er like så sikker som den er opphøyet; derfor er de menn som bestrider den ofte forsømmelige. De tror at deres mål er nådd, og at de ubesværet kan forbli i embetet.

Denne innstilling er skadelig – såvel for den person som har den som for hans karakter.

Én ting vil jeg anbefale fremfor alt annet: Stå tidlig opp om morgenen. Det vil ikke bare være godt for din helbred, det vil også gjøre deg i stand til å organisere dagen og gå i gang med oppgavene.

Ettersom det er mange og forskjelligartede plikter forbundet med din stilling, som f.eks. å ivareta gudstjenester, å studere og å motta folk i audiens, vil du finne dette råd til fremme av produktiviteten særdeles nyttig.

Når du taler til konsistoriet vil det være mest passende for deg å henvise hva folk måtte foreslå for deg til Hans Hellighets dom.

Som grunn bør du angi din ungdom og din manglende erfaring. Noen vil sannsynligvis på et eller annet tidspunkt be deg om å gå i forbønn hos paven i forskjellige saker.

Pass på at du ikke ligger ham til last for ofte, for hans temperament er slik innrettet at han er mest imøtekommende overfor dem som ikke tretter ham for meget med forespørsler.

Det må du huske for ikke å fornærme ham. Glem heller ikke å konversere med ham om behagelige emner, og skulle du be ham om noe, så sørg for å gjøre det med den beskjedenhet og ydmykhet som han ynder så meget.

Farvel

Etterskrift

Giovanni steg hurtig i gradene, men glemte sin fars råd. Som pave med navnet Leo 10. (1513-1521) var han så grisk og ødsel at troende, anført av munken Martin Luther, gjorde opprør.

Opprøret, kalt reformasjonen, splittet Europas kristne i protestanter og katolikker.