Photo12/Getty Images
Industrialisering energi

Fra før til nå: Slik fikk vi varme og energi

Vann-, vind- og solkraft ble oppfunnet allerede på 1800-tallet, men mennesket hadde det travelt med å felle verdens skoger og koke hvalene før vi for alvor begynte å tenke grønt.

Når fikk vi kjernekraft, vannkraft og vindmøller? Og hvorfor ble hvaler skutt med harpun for å skaffe lys til Europas byer?

HISTORIE setter bilder på våre forfedres viktigste energikilder og undersøker hvor lenge vi brukte stearinlys av hvalolje, og når kull og olje paradoksalt nok reddet hvalen fra utryddelse.

Kan Europa holde varmen uten Putins gass? Bør det fyres opp i flere kullkraftverk mens vi finner nye brennstoffleverandører? Det siste året har energiforsyningen vært på alles lepper – men det er ikke noe nytt. Energi har vært mangelvare mange ganger i århundrenes løp.

Etter hvert som vi oppfant dampmaskiner, gatebelysning og biler, økte behovet for energi. Men da de første gasslampene lyste opp Londons gater på begynnelsen av 1800-tallet, skalv ikke befolkningen av frykt for at forsyningene skulle ta slutt. Deres bekymring var mer jordnær: Vil gasslamper eksplodere?

Ville rykter om eksploderende gatelamper sirkulerte i de britiske avisene i 1813 – til stor irritasjon for ingeniøren Samuel Clegg, som var en av opphavsmennene til det nye fenomenet: bygass. Clegg bestemte seg for å demonstrere at gasslamper var helt ufarlige.

Han reiste en stige ved en av Londons lyktestolper og klatret opp med en øks i hånden. Så skar han et hull i gasslampen og strøk av en fyrstikk. Synet fikk folk til å løpe unna i panikk, men ingenting skjedde. En svak flamme lyste bare opp gaten.

Demonstrasjonen gjorde inntrykk, og fra midten av 1800-tallet ble gasslampene alminnelige over store deler av Europa.

TRE

Menneskets eldste energikilde skrumpet inn

Energi tre og ved

Tre var en verdifull handelsvare i middelalderens Europa. Bare godseierne fikk lov til å felle trær – for eksempel til skipsbygging, møbler eller bygging av hus.

© Album/Prisma/Imageselect

Helt frem til midten av 1800-tallet var trevirke menneskehetens viktigste energikilde. For naturen var prisen høy. F.eks. i Romerrikets gruver ble det brukt så mye ved til å smelte malm og utvinne sølv og jern at praktisk talt all skogen i Italia og Hellas forsvant.

I middelalderen var tre så verdifullt at godseierne holdt vakt over skogene sine, og leilendinger fikk bare lov til å samle nedfalne greiner til ved.

HVALOLJE

Hvaler var svømmende gullgruver

Energi hvalolje

Hvalfangere skar huden i terninger og kokte oljen ut av dem.

© Bettmann/Getty Images

Fra cirka 1600 og frem til midten av 1800-tallet var hvalolje en av verdens mest ettertraktede råvarer. Oljen ble hovedsakelig brukt til belysning og som smøremiddel. Både fettet fra spekklaget under hvalens hud og spermasettolje fra spermasetthvalens hode ble utvunnet.

Bruken av hvalolje fortsatte langt inn på 1900-tallet. Bare den amerikanske bilindustrien brukte hvert år 14 millioner liter spermasettolje som smøremiddel i girkasser, helt til det ble forbudt i 1972. Statistikk viser at ca. tre millioner hvaler ble harpunert av hvalfangstskip mellom 1900 og 1999.

OLJE

Oljearbeidere sørget for lys i hjemmene

Energi olje

«Blowout» var et alminnelig syn på 1800-tallet. Hvis boret traff et gassfylt oljereservoar, steg olje og gass ukontrollert opp gjennom boretårnet og sprøytet 50–60 m opp i luften.

© North Wind Picture Archives/Imageselect

På 1850-tallet dukket verdens første boretårn opp. De hentet olje opp fra undergrunnen. I de første årene ble oljen for det meste bearbeidet til parafin, som kunne brennes i de nye parafinlampene.

Fra 1870 gikk petroleum forbi hvalolje som verdens fremste lyskilde.

På begynnelsen av 1900-tallet skapte oppfinnelsen av biler med forbrenningsmotor en økende etterspørsel etter drivstoff utvunnet fra olje: bensin og diesel.

Fra 1960-tallet fikk fyringsoljen innpass. Mange hus ble utstyrt med en 1000 liter stor oljetank og en kjele til å brenne oljen i. Bruk av oljefyr er nå forbudt i Norge, mens ca. 100 000 danske hjem ennå har oljefyr.

KULL

Dampmaskiner gikk på svart gull

Energi kullgruve arbeidere

Arbeidet i kullgruvene var livsfarlig. Gruvegangene kunne styrte sammen eller bli oversvømt. Gass- og kullstøveksplosjoner forekom også med jevne mellomrom.

© Historical/Getty Images

Allerede i oldtiden brukte mennesket steinkull til å smi med og i bålfat som leverte varme til hjemmet.

Men det var først da dampdrevne maskiner, lokomotiver og skip ble utbredt i løpet av 1800-tallet at det svarte gullet fra undergrunnen kom til å spille en avgjørende rolle for energiforsyningen.

Det dukket opp kullgruver i industriell skala på alle bebodde kontinenter, og rundt 1900 ble halvparten av energiforbruket vårt dekket av kull.

Arbeidet med å utvinne kull var farlig, og i 1906 kostet Europas verste gruveulykke ikke mindre enn 1099 franskmenn livet. Kullstøv i gruven deres ved grensen til Belgia eksploderte og herjet i cirka 110 km med underjordiske ganger.

VINDKRAFT

Amerikaner laget grønn strøm i 1887

Energi vindkraft vindturbin

Brushs såkalte vindturbin var 18 m høy og hadde 144 blader av sedertre.

© Robert W. Righter/Wikimedia Commons

I mer enn 1000 år har vindmøller drevet møllesteiner så vi kunne male mel og pumpe opp vann. Men elektrisitet ble først produsert av skotten James Blyths vindmølle i 1887.

Året etter oppfant den amerikanske ingeniøren Charles Brush sin såkalte vindturbin, som produserte 1200 watt. Elektrisiteten opplyste Brushs hjem og drev maskinene i laboratoriet hans i kjelleren. Men vindmøllen var ingen god forretning, sa Brush:

«Prisen på vindturbinen er så høy at det ødelegger regnskapet. Men det gir stor tilfredsstillelse å utnytte en av naturens mest ustyrlige krefter.»

GASS

Europas byer ble lyst opp med gass

Energi bygass gasometer

Et såkalt gasometer ble reist i større byer. Tårnene var ofte 100 m høye og lagret gass som var klar til bruk.

© Haeckel Archiv/ullstein bild – Haeckel Archiv/Ritzau Scanpix

Fra midten av 1800-tallet fikk store deler av Europa gassverk som utvant såkalt bygass av kull. Bygassen ble brukt til gatebelysning. Hver lampe i alle byens gater måtte tennes manuelt, så storbyer som f.eks. London sysselsatte hundrevis av lampetennere.

Gassbelysning ble snart utkonkurrert av elektrisk gatebelysning, som var lettere å vedlikeholde og kunne slås på ved hjelp av en sentral bryter. I stedet ble det brukt bygass i ovner og gassradiatorer i hjemmene.

Naturgass, som mange bruker i dag, ble ikke vanlig i Europa før etter oljekrisene i 1973 og 1979.

VANNKRAFT

Giganter høstet vannets krefter

Energi vannkraft Hoover Dams

Hoover Dams 221 m høye mur demmer fortsatt opp Colorado-elven og leverer i dag strøm til 1,3 millioner mennesker.

© Library of Congress/Getty Images

Vann fra bekker og elver drev de første maskinene i industrialiseringens barndom. Når møllehjulet dreide, overførte tannhjul og remdrift kraften til f.eks. sagbrukets sager og veverienes vevstoler.

Med oppfinnelsen av den elektriske generatoren på midten av 1800-tallet ble det mulig å omdanne kraft til elektrisitet.

Vannkraft begynte i det små, men i 1881 åpnet det første større vannkraftverket ved Niagara Falls i USA. Anlegget produserte 25 000 kilowattimer (kWh) daglig, men fordi det var likestrøm, kunne Niagara bare forsyne kunder som bodde mindre enn 3 km unna.

Da USAs Hoover Dam ble verdens største vannkraftverk i 1939, produserte det 11 millioner kWh per dag og sendte strøm til Los Angeles 500 km unna.

ATOMKRAFT

Våpenkappløpet førte til kjernekraft

Energi atomkraftverk Calder Hall

Britenes første atomkraftverk, Calder Hall, åpnet i 1956 og skulle først og fremst levere plutonium til atombomber. Elektrisitetsproduksjonen var sekundær.

© ENERGY.GOV/Wikimedia Commons

Under 2. verdenskrig forsøkte USA og Nazi-Tyskland å utvikle atombomber – bare amerikanerne lyktes med prosjektet.

Forskere innså snart at spalting av atomer skapte energi som ikke bare militæret, men også det sivile samfunn kunne ha glede av. I 1951 ble de første forsøkene med elektrisitetsproduksjon utført på en reaktor i Idaho i USA.

Tre år senere sto verdens første atomkraftverk ferdig i Obninsk, 110 km sør for Sovjetunionens hovedstad Moskva. En dampturbin brukte varmen fra kjernespaltingen til å produsere strøm.

VINDPARKER

Protestbevegelser krevde ren energi

Energi vindkraft vindmølle

I dag kan én stor vindmølle produsere nok strøm til over 1000 husstander.

© Shutterstock

I vindutsatte og tynt befolkede områder var vindturbiner den foretrukne løsningen allerede for mer enn 100 år siden. Omkring 1900 var det ca. 1500 vindmøller i Danmark, og amerikanske selskaper fremstilte 100 000 strømproduserende vindturbiner i året da 1. verdenskrig brøt ut i 1914.

Møllene leverte vanligvis strøm til pumpene på amerikanske gårder. Tanken om elektrisitetsproduksjon i stor skala – nok til å forsyne hele byer – kom først i kjølvannet av protestene mot atomkraft på 1970-tallet.

Verdens første vindpark ble bygget i New Hampshire i USA i 1980 og besto av 20 vindturbiner. I dag runder verdens største vindpark, den kinesiske Gansu Wind Farm, snart vindmølle nr. 7000.

SOLENERGI

Satellitt drevet av solstråler

Energi solceller

Kanskje blir carporter med solceller på taket vanlige snart. Da kan huseieren lade elbilen sin helt gratis.

© Tatmouss/Wikimedia Commons

Allerede i 1880-årene eksperimenterte forskere som franske Augustin Mouchot med metoder for å utnytte solens energi. I 1884 satte amerikaneren Charles Fritts de første solcellene på taket av et hus i New York, men teknologien var for dårlig til å konkurrere med kull og olje.

Romkappløpet ble teknologiens redning. I 1958 skjøt amerikanerne opp den lille 1,5 kg tunge satellitten Vanguard 1, som ble forsynt med strøm fra solceller. I 1969 åpnet den 48 m høye solovnen Four solaire d’Odeillo, som viste at solenergi kan skape opptil 2500 graders varme – rikelig til å produsere store mengder strøm.

Siden den gang har titusenvis av hustak blitt dekket med solceller, og store solenergianlegg er etablert. På to solrike maidager i 2012 produserte Tysklands solceller nok strøm til å forsyne 50 prosent av tyskerne.