Ullstein Bild/Getty Images

Galleri: Se bildene fra DDRs lykkelige diktatur

Likestilling, moderne leiligheter og nakenbading – ikke alt var skitt i DDR. Men glansbildene kan ikke skjule at Den tyske demokratiske republikken var nedslitt og utarmet.

Virkelig populært ble DDR først da det var for sent. I perioden like etter murens fall var det få som så noen mening i å opprettholde den østtyske staten. Partiene som støttet gjenforeningen med Vest-Tyskland fikk et overbevisende flertall under valgene i 1990.

Men etter som årene har gått, har det tapte landet fått et nostalgisk skjær, ofte kalt "ostalgi". En meningsmåling fra 2019 viser at 57 pst. av den tidligere østtyske befolkningen mener at det er mer godt enn dårlig å si om DDR.

Og kanskje er ikke det så underlig. Det var her de nå pluss-50-åringene hadde sin ungdomstid og fant sin første kjæreste. I motsetning til levevilkårene i det gjenforente Tyskland var østtyskerne garantert livslang trygghet – en sikker arbeidsplass, fast månedslønn, billig husleie og barnehageplass.

Det store flertallet av borgerne opplevde ingen overgrep fra statssikkerhetstjenesten Stasi; det flertallet protesterte på var mangelen på varer og forbudet mot å reise. Tilbake står minnene om den gylne tiden som Erich Honecker innvarslet i 1971.

De fleste bildene i denne samlingen stammer fra hans embetstid – selv om de fleste også har en bitter bakside.