Science Museum Library/SSPL

Garveren produserte lær av dyrehud

Det var en omstendelig prosess når garverne forvandlet huden fra nyslaktede dyr til lær og skinn.

Før maskinell produksjon overtok, ble alle tingene vi bruker i samfunnet skapt manuelt av håndverkere.

Et av de mange håndverkene var garving, der huden til nyslaktede dyr ble til lær og skinn som ble solgt til sko- og hanskemakere.

I verkstedet til garveren luktet det sterkt av kjøtt- og fettrester, og garveriene var derfor ofte avgrenset til et bestemt byområde.

Der ble huder lagt i vann og salt i minst 6–8 timer, deretter fjernet garveren kjøttrester med en skinnskrape. Skinnet lå deretter på ny i væske med et ekstra lag salt i 6–8 timer.

Under tørking trakk og bearbeidet garveren skinnet, for ellers ble det mørkt og hardt og kunne brekke. Til slutt smurte han skinnet med eggeplomme og olje.

Men i 1890-årene ble raskere garving med krom vanlig overalt i Europa. Fra at hvert handelssted hadde minst fem garvere, ble håndverket industrialisert og er nå nesten borte.