Gikk det an å gå til England i steinalderen?

Stemmer det at Nordvest-Europa var landfast med England så seint som i steinalderen?

Den frodige Doggerland-dalen var starten på Nordsjøen

For 18 000 år siden var vannstanden i havet rundt Nord-Europa rundt 122 meter lavere enn i dag. Derfor var ikke Nordsjøen et hav, men et frodig fastlandsområde, en dal kalt Nordsjøfastlandet eller Nordsjøkontinentet. Det omtales nå som Doggerland, etter Doggerbank, Nordsjøens grunneste område.

Den lave vannstanden i steinalderen skyldtes at mye vann var bundet i enorme isbreer – Norge og Sverige var helt dekket av is. Tidligere mente arkeologer at Doggerland var ubebodd, men funn av forsteinede dyreknokler med tydelige skjæremerker viser at steinalderjegere fulgte etter mammuter og urokser som gresset i dalen.

Doggerland var bebodd

I 1985 fikk en nederlandsk fisker en 9500 år gammel menneskekjeve i garnet under fiske i Nordsjøen, og sammen med funn av typiske jaktvåpen dokumenterer det at steinaldermenneskene holdt til i Doggerland i flere tusen år.

Jegere strømmet inn i den frodige dalen

Mot slutten av istiden for 18 000 år siden fulgte jegerfolk fra det europeiske fastlandet etter byttedyrene ut i Doggerland – en stor, frodig dal med skoger, grønne enger og myr.

Neshorn med en pels som dagens moskusokser var perfekt tilpasset Doggerlands kjølige klima. Foto: Shutterstock