Anskuelsesbilde av blikkenslagerarbeid

Hva gjorde en blikkenslager?

Blikkenslagerens arbeidsoppgaver har endret seg betydelig i løpet av de seneste århundrene.

Blikkenslagerens arbeidsoppgaver har endret seg betydelig i løpet av de seneste århundrene.

Hendrik Jan van Lummel

I dag forbinder de fleste blikkenslageren med arbeid på tak, fasader og ventilasjonsanlegg, men da yrkesgruppen først etablerte seg i Norge på 1200-tallet, besto arbeidet i å hamre blikkplater om til lykter, kjeler, spann og andre produkter til husholdningen.

Blikkenslagerens arbeidsprosess i fem trinn
© Dansk Skolemuseum

Blikkenslagerens arbeidsprosess

Før 1800-tallets industrielle revolusjon lagde håndverkere alt for hånd.

Smeden slo på blikk og ble derfor med tiden kalt blikkenslager. Først i løpet av 1800-tallet utvidet faget seg til et bygghåndverksfag med produksjon av takrenner, avløpsrør og pipebeslag.