Mrrebel1453 & Alvesgaspar
Katt

Hvem brakte katten til Amerika?

De fleste historikere er enige om at katten ble brakt til Amerika av noen av de første europeiske kolonistene. Men den myke musefangeren kan ha ankommet flere århundrer tidligere.

Det nøyaktige tidspunktet for kattens ankomst til Amerika har lenge skapt debatt blant historikerne.

Men forskerne er enige om at det malende pelsdyret var til stede i Den nye verden da europeerne begynte å kolonisere Nord-Amerikas østkyst på begynnelsen av 1600-tallet.

Den mest aksepterte teorien er at allerede Kristoffer Columbus hadde katter med om bord på skipene sine da han ankom kontinentet på slutten av 1400-tallet. Det kan være disse kattene som har skapt seg en tilværelse i Amerika etter at de oppdagelsesreisende dro hjem.

En annen teori som har vunnet større tilslutning i de senere år, er at katten kan ha blitt brakt til Amerika av vikingene flere århundrer tidligere.

Forskerne har riktignok ingen arkeologiske funn som kan bekrefte at katten fulgte med da nordboerne i en periode slo seg ned på det nordamerikanske fastlandet rundt år 1000.

Historikerne vet imidlertid at vikingene var svært glad i katter og brakte dem med om bord på skipene sine når de dro på tokt.

For eksempel viser arkeologiske funn at nordboerne brakte med seg katter da de koloniserte Grønland på slutten av 900-tallet – formodentlig for å holde skadedyr i sjakk.

Katt

Kattens vei til Amerika er stadig omgitt av tvil, men kanskje kom den sammen med vikingene.

© Mrrebel1453 & Alvesgaspar

Vikingene seilte til Amerika

Fra Grønland seilte noen av vikingene videre til Nord-Amerika, hvor de etablerte nye bosetninger og skipet tømmer til Grønland i århundrer.

Ifølge noen historikere er det ikke utenkelig at nordboerne hadde gjort plass til katter i skipene sine før de satte kursen over Atlanteren. Det er imidlertid mer usikkert om kattene ble på kontinentet og hadde mulighet til å formere seg.

Teorien støttes bl.a. av at katterasen Maine Coon, som anses for å være den første katterasen i USA, har vist seg å være genetisk nært beslektet med den norske skogskatten.

Den amerikanske katten kan derfor være etterkommer av vikingenes nordiske katter.

Kattene spredte seg i flere bølger

I 2016 foretok franske forskere verdens hittil største genetiske undersøkelse av jordiske rester av katter fra oldtiden. Analysen viser at katten malte seg fra Midtøsten til resten av verden i flere bølger.

Katt kart
© Wikimedia Commons

Den første bølgen

År: 12 000–8000 år siden

Mennesker og katter knyttet sannsynligvis bånd for ca. 12 000 år siden da landbruket oppsto i Midtøsten. Villkatter fant seg til rette i landsbyene, hvor avlinger tiltrakk skadedyr som katten kunne leve av. Mennesket anså katten for å være et nyttedyr og begynte å temme den. Herfra spredte katten seg til det østlige middelhavsområdet.

Katt kart
© Wikimedia Commons

Den andre bølgen

År: Ca. 6000 år siden

I Egypt fant katten seg virkelig godt til rette og ble betraktet som et hellig dyr. Genetiske undersøkelser viser at etterkommere av de egyptiske kattene spredte seg til store deler av Europa, Asia og Afrika. DNA-undersøkelser av egyptiske kattemumier har vist at katter fra Bulgaria og Tyrkia er beslektet med de egyptiske.

Katt kart
© Wikimedia Commons

Den tredje bølgen

År: Ca. 400–1000 år siden

Fra Europa spredte katten seg til Amerika om bord på europeiske skip. Det var kanskje vikingene som tok med seg katten da de på slutten av 900-tallet koloniserte Grønland og seilte derfra til Nord-Amerika. Uansett viser arkeologiske funn at katten var til stede da Nord-Amerikas østkyst ble kolonisert på 1600-tallet.