Hvilket brettspill ble spilt først?

Det første brettspillet kom fra oldtidens Egypt, der det ble spilt i alle samfunnslag, og så har det trolig inspirert moderne brettspill som backgammon.

Det første brettspillet kom fra oldtidens Egypt, der det ble spilt i alle samfunnslag, og så har det trolig inspirert moderne brettspill som backgammon.

Wikimedia Commons

Det eldste kjente brettspillet er senet. Det ble spilt i oldtidens Egypt for minst 5000 år siden. Etter alt å dømme nøt spillet stor popularitet blant egypterne og ble spilt i alle samfunnslag.

Rester av spillebrett er således blitt funnet i både fine kongegraver og på byggeplasser der arbeiderne antakelig fordrev pausene med spill.

De arkeologiske funnene tyder på at senet ble spilt av to deltagere som hadde fem eller syv brikker hver. Selve spillet foregikk på et avlangt spillebrett som var delt opp i tre rekker av ti felter.

Men det er fremdeles en gåte hvordan brikkene ble flyttet rundt på brettet, for forskerne har hittil ikke funnet skriftlige kilder som forklarer spillereglene. Flere forskere har forsøkt å rekonstruere det gamle brettspillet og er i store trekk enige om at de to spillerne skulle kappes om å komme først rundt på spillebrettet.

Brikkene skulle trolig flyttes rundt på brettet i en S-formet bane.

Fra Egypt spredte det populære spillet seg med tiden også til nabolandene, og arkeologer har funnet senet-spillebrett i flere områder i Midtøsten.

Men i løpet av 400-tallet mistet senet sin popularitet og forsvant etter hvert i historiens mørke. Ifølge enkelte forskere kan senet ha vært inspirasjonskilde til flere moderne brettspill – bl.a. backgammon.