Wikimedia Commons

Hvilket brettspill ble spilt først?

Det første brettspillet kom fra oldtidens Egypt, der det ble spilt i alle samfunnslag, og så har det trolig inspirert moderne brettspill som backgammon.

Det eldste kjente brettspillet er senet. Det ble spilt i oldtidens Egypt for minst 5000 år siden. Etter alt å dømme nøt spillet stor popularitet blant egypterne og ble spilt i alle samfunnslag.

Rester av spillebrett er således blitt funnet i både fine kongegraver og på byggeplasser der arbeiderne antakelig fordrev pausene med spill.

De arkeologiske funnene tyder på at senet ble spilt av to deltagere som hadde fem eller syv brikker hver. Selve spillet foregikk på et avlangt spillebrett som var delt opp i tre rekker av ti felter.

Men det er fremdeles en gåte hvordan brikkene ble flyttet rundt på brettet, for forskerne har hittil ikke funnet skriftlige kilder som forklarer spillereglene. Flere forskere har forsøkt å rekonstruere det gamle brettspillet og er i store trekk enige om at de to spillerne skulle kappes om å komme først rundt på spillebrettet.

Brikkene skulle trolig flyttes rundt på brettet i en S-formet bane.

Fra Egypt spredte det populære spillet seg med tiden også til nabolandene, og arkeologer har funnet senet-spillebrett i flere områder i Midtøsten.

Men i løpet av 400-tallet mistet senet sin popularitet og forsvant etter hvert i historiens mørke. Ifølge enkelte forskere kan senet ha vært inspirasjonskilde til flere moderne brettspill – bl.a. backgammon.

LES OGSÅ: Brettspill gjennom historien – når ble de oppfunnet?

Arkeologer har funnet henvisninger til brettspillet senet i flere kongegraver – bl.a. på veggmalerier.

Granger/Imageselect & Werner Forman Archive/Bridgeman Images

Dronning Nefertari (ca. 1300-1250 f.Kr.) var etter det man kan se bitt av senet. Veggmalerier i gravkammeret hennes viser henne i full gang med å spille.

Granger/Imageselect & Werner Forman Archive/Bridgeman Images

Brikkene hadde form av enten kjegler eller spoler. Ifølge gammelegyptiske kilder ble de kalt “dansere” fordi de danset rundt på spillebrettet.

Granger/Imageselect & Werner Forman Archive/Bridgeman Images

Spillebrettet besto av tre rekker, hver med ti felter som brikkene skulle flyttes på.

Arkeologer har funnet brett som er laget av tre, leire eller stein. De fineste spillene ble malt i sterke farger og deretter glasert.

Granger/Imageselect & Werner Forman Archive/Bridgeman Images

De mest luksuriøse senet-brettene hadde plass til oppbevaring av brikkene.

Granger/Imageselect & Werner Forman Archive/Bridgeman Images