Amoret Tanner/Imageselect

Hvordan ble brev sendt før frimerket kom?

Da frimerket kom på markedet, ble livet straks lettere for postvesenet, som ikke lenger skulle holde styr på et utall forskjellige gebyrer.

Den 6. mai 1840 innførte Storbritannia historiens første frimerke. Dermed standardiserte de også prisene og gjorde det både lettere og billigere å sende brev med posten.

Før frimerket opererte postvesenet med en ofte uoverskuelig haug av gebyrer som avhang av bl.a. brevets destinasjon, transportformen og antall ark i konvolutten.

For å spare penger utviklet brevsenderne flere metoder for å holde gebyrene nede.

En av de mest kreative løsningene var såkalte kryssede brev, der formålet var å presse inn så mye tekst som mulig på ett enkelt ark papir.

I all sin enkelhet var fremgangsmåten at brevskriveren først skrev et alminnelig brev før papiret ble dreid 90 grader.

Deretter fortsatte skrivingen, og resultatet ble tekstlinjer som krysset hverandre. Dermed kunne papiret inneholde omtrent dobbelt så mye tekst, og avsenderen fikk mer brev for postpengene.

Teknikken var populær på 1800-tallet og ble brukt av berømtheter som bl.a. Charles Darwin og Jane Austen.

Tidslinje: Postvesen

550 f.Kr., Persia:

Et av historiens første postvesen etableres.

50 f.Kr., Roma:

Raske hestevogner leverer post i hele Romerriket.

618, Kina:

Tang-dynastiet oppretter et nettverk av over 1600 posthus.

1497, Europa:

Det tysk-romerske rikets nye posttjeneste omfatter store deler av Sentral-Europa.

1635, England:

Kong Karl 1 åpner det kongelige postvesenet Royal Mail for den engelske offentligheten.