Hvordan ble man bøddel?

Hvordan fikk bøddelen sitt makabre yrke?

Bødlene og familiene deres nøt ikke mye velvilje. Bøddelens sønn hadde gjerne ikke annet valg enn å gå i farens fotspor.

Bøddelyrket gikk i arv

Bøddelgjerningen gikk som regel i arv fra far til sønn, men andre utenfor miljøet kunne også risikere å bli trukket inn i det avskydde yrket.

Den tyske skogsarbeideren Heinrich Schmidt fra Hof ble i 1553 for eksempel utpekt av en adelsmann til å foreta en henrettelse av tre arresterte. Den ufrivillige jobben gjorde Schmidt så uglesett at han nå bare kunne arbeide som bøddel. Dermed oppsto det enda en bøddelfamilie.

En bøddel sto lavest i hierarkiet

Middelalderens bødler ble generelt foraktet av alle rundt dem. De måtte for eksempel bo utenfor bymurene eller nær et urent sted, som de spedalskes hus. Mange steder ble de nektet adgang til kirkene og hadde heller ingen juridiske rettigheter: De kunne for eksempel ikke få borgerskap, vitne i rettssaker eller tas opp i laug - middelalderens fagforeninger.

Isolasjonen betydde at det oppsto hele bøddeldynastier. De samarbeidet på kryss og tvers og opprettet sine egne laug. Dermed var sønnenes bøddelutdannelse sikret.