Hvorfor er 1. mai en internasjonal kampdag?

Den 1. mai 1886 kom det til voldsomme sammenstøt mellom politi og demonstranter i Chicago, USA, etter krav om kortere arbeidsdag. Dagens blodsutgytelser ble startskuddet til arbeidernes internasjonale kampdag.

1. mai stammer fra USA

Den 1. mai 1886 tok USAs arbeidere til gatene i alle de store byene med krav om åttetimers arbeidsdag.

Det kom til sammenstøt­ med politiet, og ti demonstranter ble drept.

1. mai arbeidernes internasjonale kampdag haymarket annonse

Løpesedler oppfordret arbeiderne til å "bevæpne seg og møte mannsterkt opp".

© Wikimedia/Shutterstock

Arbeidernes protester steg deretter i styrke, og tre dager senere ble ni betjenter og fire sivile drept i Chicago.

1. mai arbeidernes internasjonale kampdag haymarket bombe

Under demonstrasjonene sprang en bombe blant politiet. I alt syv betjenter mistet livet under urolighetene.

© Harper's Weekly/Wikimedia

Politiet gjennomførte massearrestasjoner, og deretter ble sju menn utpekt som anarkister og fiender av staten.

De ble dømt til døden ved hengning.

1. mai arbeidernes internasjonale kampdag haymarket

Portretter av de syv mennene som ble dømt til døden for sin medvirkning under urolighetene.

© Frank Leslie's Illustrated Newspaper/Wikimedia

1. mai ble minnedag for henrettede arbeidere

Tre år senere, i 1889, besluttet arbeidernes andre internasjonale kongress at ofrene skulle minnes over hele verden den 1. mai 1890.

Siden har dagen vært en internasjonal kampdag.