I mai 1886 kom det til en rekke voldelige sammenstøt mellom arbeidere og politi. Sju demonstranter ble dømt til døden i det påfølgende rettsoppgjøret.

Hvorfor er 1. mai en internasjonal kampdag?

Hvorfor er det 1. mai som er sosialistenes internasjonale­ kampdag?

18. september 2019

1. mai stammer fra USA

1. mai 1886 tok USAs arbeidere til gatene i alle de store byene med krav om åttetimers arbeidsdag.

Det kom til sammenstøt­ med politiet­, og ti demonstranter ble drept. Arbeidernes protester steg deretter i styrke, og tre dager senere­ ble ni betjenter­ og fire sivile drept i Chicago­.

Politiet gjennomførte­ massearrestasjoner, og deretter ble sju menn utpekt som anarkister og fiender av staten. De ble dømt til døden ved hengning.

1. mai ble minnedag for henrettede arbeidere

Tre år senere, i 1889, besluttet arbeidernes andre internasjonale kongress at ofrene skulle minnes over hele verden den 1. mai 1890.

Siden har dagen vært en internasjonal kampdag.

Kanskje du er interessert i