Hvorfor har dollaren en pyramide?

Pyramiden og øyet ble puttet på dollarseddelen i 1935 og stammer fra USAs store segl.

Pyramiden og øyet ble puttet på dollarseddelen i 1935 og stammer fra USAs store segl.

Shutterstock

Den amerikanske éndollarseddelen er prydet med symboler og har bl.a. en pyramide og en trekant med et øye på baksiden.

Begge deler havnet på dollarseddelen i 1935 og stammer opprinnelig fra USAs store segl – et slags statsvåpen som ble vedtatt av de amerikanske landsfedrene i 1782.

Seglet inneholder massevis av symbolikk som viser til de verdiene som grunnleggerne ønsket å knytte til den nye nasjonen.

Ifølge politikeren Charles Thomson, som sto bak den endelige versjonen av USAs segl, symboliserer pyramiden “styrke og bestandighet”.

Bygningen har 13 trinn, ett for hver av Amerikas opprinnelige kolonier. Nederst er pyramiden prydet med romertallet MDCCLXXVI – årstallet 1776 for amerikanernes uavhengighet fra britene.

Øyet på toppen av pyramiden er det såkalte altseende øyet.

Symbolet blir iblant forbundet med hemmelige selskaper som frimurerne og Illuminati, men er opprinnelig et kristent symbol på Gud som våker over menneskene.

Trekanten rundt øyet er den kristne treenighet med Faderen, Sønnen og Den hellige ånd, og lysstrålene som skinner ned viser at den allmektige Gud er med USA.