Museum of London Archaeology
Kraniekam England

Kam laget av hjerneskalle funnet i England

Engelske arkeologer har funnet en kam som ikke er laget av tre eller dyreknokler, men derimot av hjerneskallen fra et menneske. Og den var langt fra det eneste mystiske funnet i området.

I en gammel jernalderlandsby nær Bar Hill utenfor Cambridge i England har arkeologer funnet en mer enn 2000 år gammel kam. Kammen er ikke laget av tre, metall eller dyreknokler, men derimot av et menneskekranium. Funnet er «virkelig forbløffende», forteller utgravningsleder Michael Marshall fra Museum of London Archaeology.

Arkeologene vet ikke hvorfor menneskene fra jernalderen har laget den makabre kammen, men spekulerer i at hjerneskallen kanskje har tilhørt et fremtredende medlem av samfunnet, som minnes på denne måten av etterkommerne.

Det ser også ut til å ha vært boret et hull i kammen, muligens for at den skulle kunne bæres i en snor og ikke bli borte. Noen forskere spekulerer i om det i det hele tatt er en kam, eller om det i virkeligheten var en form for smykke eller amulett.

Det er bare funnet to andre kammer laget av menneskekranier i verden – begge gravd ut av arkeologer innenfor 15 kilometers avstand fra denne nyfunne kraniekammen. Det tyder på at det har vært en lokal skikk å lage disse spesielle kammene blant det engelske krigerfolket som bodde i området.

Kraniekam England

Arkeologene har kunne se hvordan jernalderfolket har laget takker og et hull til en snor i hjerneskallen.

© Museum of London Archaeology

Lå begravd sammen med 8000 froskeknokler

Det er ikke første gang arkeologer gjør spektakulære funn på Bar Hill. I fjor fant de et område med hele 8000 knokler som stammet fra frosker.

Nøyaktig hvor de mange froskeknoklene kom fra, er fortsatt ukjent. De bærer ikke preg av å stamme fra frosker som har blitt spist. En teori er at de mange froskene har ligget i vinterdvale, men har dødd som følge av en ekstremt hard vinter.