Shutterstock & P. Witte
Hår stoffer

Konkret bevis: Mennesker tok stoffer for 3000 år siden

Kjemiske hårprøver har avslørt de første konkrete bevisene på bruk av euforiserende stoffer i Europa. På Menorca ble planter i søtvierfamilien spist av sjamaner og brukt til å farge de dødes hår rødt.

En analyse av restene av menneskehår som er funnet i et gravsted på Menorca i Spania, avslører at de lokale stammene i området brukte hallusinogene stoffer som var utvunnet fra planter.

Funnene er datert til mellom 1600 og 800 f.Kr. og er ifølge forskerne det første direkte beviset på stoffmisbruk i Europa. Tidligere funn har kun ført til indirekte bevis, som rester etter ritualer hvor det er funnet planter som kan gi hallusinasjoner, eller forekomsten av narkotiske planter i kunstneriske skildringer.

Disse hårprøvene viser det tidligste eksemplet på at mennesker bruker stoffer direkte på sin egen kropp.

Hårprøvene inneholder spor av blant annet atropin og skopolamin – stoffer som finnes i planter i søtvierfamilien, og som blant annet kan føre til delirium og hallusinasjoner.

Ble ikke brukt til smertelindring

Forskerne har også funnet spor av rød farge i håret og mener derfor at stammene farget folks hår rødt med en spesiell substans som inneholdt flere stoffer.

Det ble trolig gjort ikke bare på de døde i gravene, men også på bestemte individer mens de var i live. Antakelig lokale sjamaner, som en del av religiøse seremonier.

Stoffene har imidlertid ikke vært brukt medisinsk. I en artikkel i tidsskriftet Nature forklarer forskerne at «de psykoaktive stoffene ikke ville vært nyttige for å lindre smerte».

Forskerne mener at sjamanene har spist en mikstur av for eksempel alrune og bulmeurt for å komme i en form for transelignende tilstand.

Bronsefolk maler hår rødt

Før de døde ble begravd, ble håret deres farget rødt.

© Oriol Garcia, ASOME-Universitat Autònoma de Barcelona