Shutterstock
Gammel mann og ung kvinne

Kvinner har falt for eldre menn i 250 000 år

Ny forskning i DNA-mutasjoner avslører at eldre menn med yngre kjærester ikke bare er et fenomen i Hollywood-filmer, men har vært overraskende vanlig helt siden steinalderen.

Genforskere fra Indiana University i USA var i ferd med å studere såkalte de novo-mutasjoner i gener da de nylig gjorde en utilsiktet og overraskende oppdagelse.

«Gjennom vår forskning på moderne mennesker la vi merke til at vi kunne fastslå alderen da folk fikk barn, basert på typen DNA-mutasjoner de ga videre til sine etterkommere», forklarer genetiker Matthew Hahn.

«Vi kan nå identifisere disse mutasjonene og se hvordan de er forskjellige mellom fedre og mødre, samt hvordan de endrer seg som følge av alderen til den enkelte forelder», legger hans kollega Richard Wang til.

Med denne metoden har de to forskerne lykkes i å fastslå at det de siste 250 000 årene har vært en klar forskjell i alderen på fedre og mødre. I gjennomsnitt blir menn foreldre rundt 30–31 års alder, mens kvinner typisk har vært rundt 23 år gamle.

Charles Tennant

Et av de mest markante eksemplene på en eldre mann som fikk barn med en ung kvinne, var sir Charles Tennant i 1904. I en alder av 80 år fikk han et barn med sin 26 år gamle kone Marguirite Miles.

© John Singer Sargent (Public Domain)

Flere forklaringer kan gjøre seg gjeldende

Ifølge historikere kan aldersforskjellen mellom menn og kvinner blant annet skyldes kulturelle tendenser. Men det faktum at mange kvinner døde i barselseng i ung alder, mens menn kunne fortsette å få barn også når de ble eldre, har bidratt til den skjeve aldersfordelingen.

I løpet av de siste 5000 årene har imidlertid aldersforskjellen mellom mødre og fedre gått ned. Mens menn fortsatt blir fedre rundt 30–31 år, får kvinner i gjennomsnitt barn når de er ca. 28 år.