Lovendring: Islendinger får ikke lenger knerte ned spanske turister

En gammel lov har i 400 år gitt islendinger lov til å ta livet av baskere uten å bli straffet. Nå er loven omsider opphevet, og baskerne kan igjen besøke sagaøya uten frykt for liv og lemmer.

Reiseglade baskere som har livet kjært, kan nå endelig trygt besøke Island. Men kanskje uten kostymene de er iført på dette bildet. Motivet stammer fra et baskisk karneval der noen menn har kledd seg ut som den baskiske sagnfiguren Joaldun.

Fri jakt på baskere

I århundrer har islendinger hatt muligheten til å kverke en basker eller to uten å bli straffet – men nå fikk det være nok.

I all stillhet har myndighetene i Vestfirðir-regionen på Island slettet en 400 år gammel lov som ga islendingene rett til å drive jakt på og nedlegge folk av baskisk opprinnelse.

32 skipbrudne ble drept

Loven ble vedtatt i 1615 etter at tre hvalfangstskip fra Baskerland i Nord-Spania gikk på grunn på Island. Rundt 80 baskiske sjøfolk overlevde forliset, men de var så innhule av sult at de bare satte i gang og plyndret de lokale bøndene.

Islendingene forsvarte seg tappert mot plyndringene, og kampene endte med at 32 baskere mistet livet i det eneste massedrapet noensinne i Islands historie. Etter massakren vedtok en lokal embetsmann at baskere ikke lenger var velkommen på Island – og at alle baskere som likevel tok sjansen på å stige i land, uten videre kunne avlives.

Tilgivelse og håndtrykk

Den gamle loven ble opphevet under en seremoni i byen Hólmavík der også flere baskere deltok. Blant dem også en etterkommer av en av de drepte hvalfangerne, samt en etterkommer av en av de islandske drapsmennene. De to utvekslet et solid håndtrykk for å understreke det nyetablerte vennskapet mellom de to stolte folkeslagene.

Det er ikke kommet opplysninger om hvor mange islendinger som i tidens løp skal ha benyttet seg av den kontroversielle loven.