A. Bouzouggar, INSAP, Morocco
Skall

Når begynte vi å gå med smykker?

Våre tidlige steinalderforfedre elsket å vise seg frem med prektige smykker. Det viser en håndfull 150 000 år gamle sneglehus som er blitt funnet i en afrikansk grotte.

Allerede for omkring 150 000 år siden likte mennesker å vise seg frem ikledd smykker. Slik lyder konklusjonen fra en gruppe forskere fra det amerikanske University of Arizona, som i årene fra 2014 til 2018 fant en håndfull skall fra havsnegler i en grotte i Marokko.

De 33 sneglehusene har fått boret hull slik at de kunne tres på en snor. Ifølge forskerne har skallene trolig vært båret som en form for halskjede eller vært festet på klærne som dekorasjon.

Skall

Hvert sneglehus måler ca. 1,5 cm i diameter og har slitemerker som viser at de ble båret som smykker.

© A. Bouzouggar, INSAP, Morocco

Smykker ble brukt til å kommunisere med

Funnet av skallene er vesentlig, fordi det viser at denne gruppen av tidlige mennesker benyttet seg av en sofistikert form for nonverbal kommunikasjon, altså en kommunikasjonsform hvor mennesker uttrykker seg uten å snakke – f.eks. ved å bære statussymboler som smykker eller ved å kle seg i bestemte klær.

Funnet indikerer altså at de tidlige menneskene etter alt å dømme har hatt mer nyanserte sosiale forhold enn forskerne hittil har antatt.

Nøyaktig hvorfor sneglehusene fra Marokko ble båret som smykker, vet ekspertene imidlertid ikke. En kvalifisert gjetning er at eieren kan ha brukt skallene for å vise hvilken klan vedkommende tilhørte. Behovet for dette økte sannsynligvis i takt med at flere og flere menneske-grupperinger bosatte seg i Nord-Afrika for ca. 150 000 år siden.