Når begynte vi å holde husdyr?

Hvilke husdyr var de første som ble temmet?

Antagelig utnyttet mennesker allerede 30 000 f.Kr. ulvens evne til å finne bytte. Hunden ble imidlertid først temmet senere, for de tidligste funnene av tamhundskjeletter er 15 000 år gamle.

Rundt år 9000 f.Kr. begynte nomader i Midtøsten å holde husdyr for å spise dem – først sauer og senere også geiter. Dyrene fulgte med når nomadene dro videre til nye boplasser.

Omtrent 2000 år senere ble kua temmet i det vestlige Asia, mens stammer i Kina gjorde grisen til husdyr. Der hadde mennesket begynt å slå seg ned permanent og dyrke jorden.

Husdyrene leverte kjøtt, melk, skinn og ull, og bidro dessuten med nyttig muskelkraft til det tunge arbeidet på åkrene. Så sent som i middelalderen ble også kaninen tatt med i gruppen av tamdyr.