Library of Congress
Juling

Når ble det ulovlig å slå barn?

I tusenvis av år har foreldre gitt barna sine en ørefik – frem til 1979 da ett land satte foten ned og forbød all fysisk avstraffelse av barn. Siden den gang har 64 andre land fulgt etter.

«Barn har rett til omsorg, trygghet og en god oppvekst. Barn skal behandles med respekt for sin person og sin egenart og må ikke utsettes for fysisk avstraffelse eller annen krenkende behandling.»

Dette var ordene da Sverige i 1979 – som det første landet i verden – eksplisitt forbød alle former for fysisk avstraffelse av barn.

Selv om lovendringen var gode nyheter for svenske barn, var ikke alle like entusiastiske. Noen politikere ga uttrykk for at et stort antall svenske foreldre nå ville bli stemplet som kriminelle. Mer religiøse røster påpekte at den nye loven var i strid med den kristne tro.

I 1982 tok en gruppe foreldre klagen sin hele veien til Europarådets menneskerettighetskommisjon, hvor de påpekte at forbudet var et brudd på deres rett til familieliv og religionsfrihet. Klagen ble imidlertid avvist.

Juling

Ris på baken er fortsatt en lovlig del av barneoppdragelsen i størstedelen av verdens land.

© Library of Congress

Barn er nå beskyttet i 65 land

Til tross for protestene ble loven vedtatt, og myndighetene startet en stor kampanje for å informere foreldre om de nye tidene – blant annet ved hjelp av brosjyrer til barnefamilier og annonsering på melkekartonger.

Siden det svenske forbudet har flere land fulgt etter, og i dag er barn juridisk beskyttet mot fysisk avstraffelse i 65 land. Norge vedtok forbud i 2010.