Library of Congress
Gressklipper

Når fikk vi gressplener?

De første gressplenene skulle beskytte franske og engelske borger mot fiendtlige overraskelsesangrep på 1500-tallet. Men så forvandlet den rike adelen gresslettene til et symbol på status og velstand.

Våre moderne, velstelte gressplener har sine røtter på 1500-tallet, da franske og engelske fyrster begynte å rydde landområdene rundt borgene sine for trær og busker.

Hensikten var å gi soldatene som skulle beskytte borgen, bedre utsikt over landskapet, slik at de tidlig kunne oppdage eventuelle fiendtlige angrep.

De bare områdene ble rett og slett overlatt til seg selv og vokste til ville gressletter, som ble brukt av de lokale bøndene som beite for storfe og sauer.

På slutten av 1600-tallet begynte det også å dukke opp gressletter rundt de store herregårdene og godsene som tilhørte adelen. Overklassen etterlignet gjerne de kongeliges levesett og tok til seg gresslettene som et statussymbol som viste at eierne var så rike at de ikke trengte å bruke jordene sine til jordbruk.

Gressklipper

Oppfinnelsen av gressklipperen tok gressplenen fra overklassen og gjorde den tilgjengelig for alle.

© Library of Congress

Gressklipperen endret alt

De mest velstående aristokratene ansatte gartnere til å slå gresset med ljå og fjerne ugress. I løpet av 1700-tallet begynte de rike i England til og med å ansette landskapsdesignere, som skapte romantiske hager og forvandlet de ville gresslettene til velholdte, kortslåtte gressplener.

Et stort skritt mot å gjøre gressplenen til hvermannseie ble tatt i 1830, da britiske Edwin Beard Budding tok patent på den første gressklipperen.

Dermed kunne det tidkrevende, slitsomme og kostbare arbeidet med ljåen legges bort, og den tettklippede gressplenen ble tilgjengelig også for folk utenfor overklassen.

Først på 1900-tallet begynte plenen å bli allemannseie, etter hvert som arbeidere flyttet ut av storbyene og slo seg ned i forstedene.