Når fikk vi husnumre?

Hvor lenge har vi satt numre på bygninger? Og hvorfor begynte vi med det?

Identiske hus på en bro i Paris skapte behovet for husnumre.

I 1512 ble husene på broen Pont Notre-Dame i Paris de første i verden som ble utstyrt med numre.

13 år tidligere hadde den gamle trebroen rast sammen, og bystyret erstattet den nå med en ny bro i stein. Oppå den solide konstruksjonen ble det bygd 68 like leiegårder, og for å gjøre det enklere å se forskjell på dem ble de utstyrt med forgylte tall. På den ene siden av broen fikk husene like numre, på den andre siden ulike.

Skilt som falt ned, var en evig trussel mot fotgjengere.

Fra Paris spredte bruken av husnumre seg til andre byer. Her avløste tal­lene hengeskiltene med lett gjenkjennelige motiver som folk hadde navigert etter før. Kroenes våpenskjold og håndverkernes gjengivelser av varer i tungt smijern var upopulære. De skygget for lyset i gatene, og var ofte så dårlig festet at forbipasserende fikk dem i hodet.

Standarden i de fleste byer ble å la nummereringen starte i den delen av gaten som var nærmest sentrum. Kuriøst nok fikk Markveien og Thv. Meyers gate som de eneste gatene i Oslo sitt laveste husnummer lengst fra sentrum.