Personer på kro

Når fikk vi portforbud?

Når det ble kveld, måtte middelalderens europeere spisse ører. Et høyt klokkeslag ga nemlig beskjed om at alle måtte gå hjem og sikre at byen ikke brant ned.

Når det ble kveld, måtte middelalderens europeere spisse ører. Et høyt klokkeslag ga nemlig beskjed om at alle måtte gå hjem og sikre at byen ikke brant ned.

National Gallery of Art

Fenomenet portforbud kan i hvert fall spores tilbake til middelalderen, da mange europeiske byer ringte med en stor klokke etter solnedgang.

Klokken skulle minne innbyggerne om å slukke husets ildsted før leggetid for å unngå brann om natten. På den tiden var de fleste hus bygget av tre, og en brann kunne i verste fall raskt spre seg og legge en hel by i ruiner.

Med tiden ble klokkeslaget oppfattet som en slags alarmklokke som ga beskjed om at byen ble stengt og at innbyggerne måtte gå hjem. Vertshus stengte dørene, menn bega seg hjemover, og barn avsluttet lekene sine på gaten – og så lå byens gater øde.

Personer på kro

Når byens klokke ringte i middelalderen, måtte alle forlate vertshuset og gå hjem.

© National Gallery of Art

Forbud kontrollerte befolkningen

På 1700-tallet utviklet denne typen portforbud seg til et egentlig kontrollverktøy for myndighetene. Flere steder i Europa og USA fantes det forbud mot at visse grupper – typisk unge, slaver og arbeidere – oppholdt seg i gatene etter et bestemt klokkeslett.

Mange amerikanske byer hadde f.eks. portforbud for barn under 16 år etter mørkets frembrudd, og spesielt i sørstatene fikk ikke svarte være ute etter kl. 22.

I nyere tid har portforbud spesielt blitt brukt for å kontrollere befolkningen i krisetider. I et forsøk på å begrense covid-19-infeksjon utstedte for eksempel den østerrikske regjeringen i november 2021 et portforbud for personer som ikke var vaksinert.