Hyresbostad Berlin

På bunnen av samfunnet

På 1800-tallet strømmer folk til byene for å finne arbeid. Men det er ikke noe lett liv som venter. Hverdagen er preget av usle boliger, dårlige lønninger og elendige arbeidsforhold.

På 1800-tallet strømmer folk til byene for å finne arbeid. Men det er ikke noe lett liv som venter. Hverdagen er preget av usle boliger, dårlige lønninger og elendige arbeidsforhold.

AKG-IMAGES