Quiz: Den mørke middelalderen

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13

«Den mørke middelalderen» er det populære navnet på en periode som begynte med Romer­rikets fall. Det skjedde i år...

Hva het den russiske fyrsten som innførte kris­tendommen som statsreligion i Kievriket rundt år 988?

Hva kalles det arabiske kalifatet som regjerte i 661-750 over det meste av Midtøsten, Nord-Afrika og Pyrenéhalvøya?

Frankerriket nådde sin største utstrekning under Karl den store. Men én fransk region fikk han ikke, nemlig...

Et berømt middelalder-byggverk er klosteret som ble oppført på en øy i Saint-Malo-bukta i Frankrike. Hva heter det?

Hva kalles de germanske stammene som bosatte seg i den romerske provinsen Britannia – dagens England – etter romerne?

På 800- og 900-tallet satte vikingene dagsordenen i Nord-Europa. Hva het kongen som regnes som Norges grunnlegger?

Den justinianske pesten var en pandemi som nesten halverte Europas befolkning i løpet av 160 år. Hvilket år brøt sykdommen ut?

Bygningen ble oppført i årene 532-537 og fungerte som hovedkirke i Det bysantinske riket. Hva er bygningens navn?

Mens Frankerriket var Vest-Europas største kongedømme, hørte store deler av Øst-Europa under en annen stormakt, nemlig...

Et av de nye rikene som oppsto etter romernes fall, var Frankerriket. Frem til år 751 ble det regjert av kongeslekten...

Perioden kalles også tidlig middelalder. På denne tiden dominerte ett enkelt språk europeisk litteratur. Hvilket?

«Den mørke middelalderen» sluttet med grunnleggelsen av Det tysk-romerske riket i 962. Hvilket land var sentrum?

Kanskje du er interessert i