Quiz: Hekser og kjettere

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Hvor står setningen: «En trollkvinne skal du ikke la leve», som ifølge kirken legitimerte drap på antatte hekser?

Hvorfor ble en rekke skotter og dansker anklaget for hekseri i 1590 i forbindelse med Jakob 6. av Skottlands reise til Norge året før?

Anne Pedersdotter ble dømt som heks i Bergen i 1590 og brent på bålet. Hun ble blant annet anklaget for...

Hva fikk de nykristne sakserne i år 787 forbud mot å gjøre med dem som var anklaget for å være menneskeetende hekser?

Hva het kvinnen som i 1944 ble den siste som offisielt ble anklaget for hekseri i den vestlige verden?

Hvor mange menneskeliv – i hovedsak kvinner – kostet de europeiske hekseforfølgelsene?

Hva var formålet med den tyske presten Anton Praetorius' bok «Grundig rede­gjørelse for trolldom og hekseri» fra 1602?

Hvor foregikk Europas første større heksejakt i 1563, der 63 kvinner ble kjent skyldige i hekseri og brent på bålet?

I hvilket kjent Shakespeare-stykke spiller heksenes evne til å spå en avgjørende rolle for hovedpersonen?

Hvor foregikk hekseprosessen som sommeren 1692 impliserte hundrevis av amerikanske kvinner og menn?

Hvordan kunne man teste om en kvinne var heks og derfor burde dømmes til døden?

Hvor mange av de i alt 500 engelske heksebrenningene var heksejegeren Matthew Hopkins ansvarlig for i 1645–1646?

Hvem argumenterte i år 420 mot eksistensen av hekseri, fordi bare Gud har makt til å gripe inn i naturens gang?

På 1500-tallet ble kong Henrik 8. av Englands andre kone, Anne Boleyn, anklaget for å være heks. Hvorfor?

Hvilket år innledet pave Innocens 3. sitt angrep mot kjettere som trodde på at Satan hadde skapt mennesket?

Hun ble født i 1412 i Orléans, og ble blant annet kjent for å gå i rustning. Hun ble nasjonalhelt i hundreårskrigen for å ha banet vei for Karl 7. til tronen. Hun ble brent på bålet av engelskmennene, men ble senere romersk-katolsk helgen. Hvem var hun?

Kanskje du er interessert i