Quiz: Kannibaler

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Hva var grunnen til at aztekerne ofret tilfangetatte soldater og spiste dem etterpå?

Når dukket ordet "kannibal" opp i historien?

Hvilket fenomen som blant annet kan knyttes til epilepsi og renessansen i Europa, ble senere omtalt som reell kannibalisme?

På sine reiser oppdaget David Livingstone at mange afrikanere anså de hvite europeerne for å være kannibaler. Hvordan forklarte han det?

Hvordan hadde det seg at USAs eks-president George H.W. Bush holdt på å bli spist av kannibaler?

Hvilken historie om kannibalisme ble gjengitt på en hel verdens avisforsider mot slutten av 1972?

Kanskje du er interessert i