Quiz: Straff og tortur

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Den franske legen Joseph Guillotin er uløselig forbundet med giljotinen. Det er i grunnen merkelig – men hvorfor?

Hva var straffen for utroskap i Nord-Amerika på 1600-tallet?

Hvilken konge opphevet prinsippet om blodhevn i Norge?

Hvilken straff kunne hissige og temperamentsfulle kvinner få i Skottland på 1700-tallet?

Når sluttet Storbritannia å sende straffanger til Australia?

Helt frem til 1800-tallet kunne adelige i Storbritannia få særbehandling hvis de skulle henges – hvordan?

Å gå planken er en straff som særlig forbindes med...

I den nederlandske byen Deventer kan man fremdeles se et uvanlig henrettelsesinstrument – hvilket?

Ifølge Kristian 5.s Norske Lov av 1687 skulle crimen bestialitatis straffes med «Baal og Brand». Hva besto forbrytelsen i?

Hvilken straff fikk pirater i det 17. og 18. århundre hvis de svindlet andre sjørøvere?

Hva var formålet med å sette folk i gapestokk?

Hvilket folkeslag fant opp korsfestelse som straffemetode?

Norge hadde tidligere anledning til å idømme dødsstraff i krigstid. Når ble denne bestemmelsen opphevet?

De gamle romerne brukte ofte en flagrum som strafferedskap – hva er det?

Kjølhaling var tidligere en offisielt anerkjent straff i den nederlandske marinen. Når ble straffen formelt avskaffet?

Innretningen besto av en kasse med innvendige pigger, og det best kjente eksemplaret ble første gang vist frem i Nürnberg i 1802. Men til forskjell fra mange andre bestialske torturinstrumenter kom apparatet trolig aldri i bruk. Hvilken innretning tenker vi på?

Kanskje du er interessert i