Teori bekreftet: Katolsk barnehjem skjulte massegrav

Siden 2015 er området rundt et irsk barnehjem undersøkt for spor av en massegrav. Nå har arkeologer funnet en hel tank full av beinrester.

Sean Ross Abbey

På midten av 1900-tallet hadde Irland flere barnehjem som Bon Secours Mother and Baby Home. Bildet her er fra hjemmet Sean Ross Abbey.

© Brian Lockier - Adoption Rights Alliance

En septiktank full av beinrester fra babyer og barn er funnet utenfor et tidligere katolsk hjem for barn og ugifte kvinner i den irske byen Tuam.

Hjemmet het Bon Secours Mother and Baby Home, og den grufulle utgravningen ble foretatt da en kommisjon undersøkte området etter at det ble fremsatt påstander om en massegrav.

Tanken inneholder forsvunne barn

Påstanden kommer fra lokalhistorikeren Catherine Corless.

I 2012 fant hun frem til at 796 barn døde på barnehjemmet uten at de ble begravd. Kryssjekking av dødsattestene opp mot lokale kirkegårder viste at bare to barn lå på kirkegårdene.

De manglende gravstedene overbeviste henne om en sammenheng mellom en uhyggelig oppdagelse gjort av to gutter på 1970-tallet, der barnehjemmet var erstattet med et lite boligområde.

Under en ballek kom de over et hull som ”var fylt til randen med skjeletter”, husker den ene av de nå voksne guttene.

Historiker fikk munnkurv

Skjelettene ble ikke undersøkt. Men ut fra en tegning av huset kunne Corless i 2012 se at hullet gikk ned til grunnens septiktank, som hun nå mistenkte for å være en massegrav for de knapt 800 barna.

Intet offisielt dokument tydet imidlertid på det, og ifølge Corless fikk hun beskjed om å skrinlegge teorien.

Først to år senere fikk teorien hennes så stor plass i mediene at den irske regjeringen nedsatte en kommisjon, som nå har fått området utgravd.

Undersøkelsene viser at barna er begravd i 1950-årene, og at de har vært mellom 35 uker og tre år gamle. Nå vil kommisjonen foreta videre undersøkelser av beinrestene.