The Trustees of the Natural History Museum, London
Gough’s Cave, England

Uhyggelig oppdagelse: Steinalderkannibaler spiste sine avdøde

En stor forskningsstudie har funnet verdens eldste eksempler på kannibalisme som begravelsesritual. Og det ble ikke bare praktisert av en liten gruppe, men av en hel kultur i hele Vest-Europa.

I en ny vitenskapelig studie avslører dr. William Marsh og dr. Silvia Bello fra Englands naturhistoriske museum at store deler av Europa hadde en makaber begravelsesskikk i eldste steinalder.

Menneskeknokler med knivmerker der kjøttet var skåret av, og knuste bein for å få tilgang til margen er tydelige bevis på kannibalisme, forklarer forskerne. Og dette var ikke enkeltstående tilfeller, men en utbredt praksis som strakte seg over det meste av kontinentet.

De to ekspertene undersøkte 59 gravplasser fra eldste steinalder fordelt over store deler av Nordvest-Europa, inkludert England, Frankrike og Tyskland. Hele 13 av dem viste tegn på kannibalisme.

Felles for funnene er at de stammer fra en kort periode for rundt 15 000 år siden, og at alle de som utøvde kannibalisme, tilhørte den såkalte magdalénienkulturen.

Verdens eldste kannibalbegravelser

Dateringen av knoklene er spesielt interessant, ifølge arkeologene: "Det er det eldste beviset på kannibalisme som begravelsesritual", forklarer dr. Silva. "I stedet for å begrave sine døde valgte disse menneskene å spise dem."

"Vi tror at denne handlingen var utbredt i magdalénienkulturen, og at det var et begravelsesritual i seg selv", utdyper dr. Marsh.

Forskningen understreker også at magdalénienkulturen ikke bare spiste sine døde, men også brukte knoklene deres til å lage nye gjenstander. Det er blant annet funnet flere hodeskaller som er gjort om til drikkeskåler.

I yngre paleolitikum, for rundt 23 000 til 14 000 år siden, var det to dominerende kulturer i Europa. Den epigravettiske kulturen i Sør- og Øst-Europa og magdalénienkulturen i Nord- og Vest-Europa. Forskernes funn tyder på at magdalénienkulturen begynte å praktisere kannibalisme som et begravelsesritual mot slutten av perioden.

Dette foregikk imidlertid bare i en kort periode, ifølge forskerne. Den epigravettiske kulturen migrerte til Nord- og Vest-Europa, der de erstattet de som bodde der, og tok med seg sine egne begravelsesritualer - som ikke inkluderte å spise de døde.

Hodeskalle, Gough’s Cave, England

Denne hodeskallen fra Gough's Cave i England hadde først fått kjøttet og huden skrapt av, og deretter ble den brukt som drikkebeger.

© The Trustees of the Natural History Museum, London