Shutterstock/Lev Radin
Baskisk kvinne

Hvilket europeisk språk er det eldste som fortsatt snakkes?

For mer enn 4500 år siden vandret indoeuropeiske stammer inn i Europa, og selv europeernes opprinnelige språk ble utkonkurrert. Men i et lite hjørne har et forhistorisk språk overlevd til i dag.

Tittelen som det eldste europeiske språket som fortsatt snakkes, går umiddelbart til baskisk.

Språkforskere har problemer med å datere språket nøyaktig fordi baskisk er et såkalt isolert språk som ikke er i slekt med de indoeuropeiske språkene som ellers dominerer Europa, som engelsk, tysk og fransk.

En utbredt teori er at baskisk er et av de opprinnelige språkene i Europa og dermed en språklig levning fra forhistorien.

I så fall kan det baskiske språkets røtter spores opptil 4500-6500 år tilbake i tid, da de indoeuropeiske steppefolkene fra Sentral-Asia - og språket deres - begynte å migrere til Europa på denne tiden.

Stedsnavn og inskripsjoner i området rundt Pyreneene tyder på at det fantes et språk som i det minste var beslektet med baskisk i området allerede før romertiden.

De første skriftlige kildene som nevner baskisk, er imidlertid ulike religiøse tekster fra middelalderen, noe som gjør det vanskelig å spore språkets egentlige opprinnelse.

Forskjellige språkforskere har kommet med mange hypoteser om når baskisk oppsto, men de er alle kontroversielle, og ingen av dem er allment akseptert.

VIDEO: Slik høres baskisk ut

Video

Franco forbød baskisk

I dag snakkes baskisk først og fremst i Baskerland, som strekker seg langs Atlanterhavskysten mellom Spania og Frankrike.

De siste tiårene har baskisk hatt en oppblomstring etter å ha vært i tilbakegang gjennom hele 1900-tallet. Særlig under Francos diktatur i Spania (1939-1975) ble baskisk undertrykt og forbudt offentlig, og antallet baskisktalende sank kraftig.

Men etter overgangen til demokrati på 1970-tallet har baskerne gjort store anstrengelser for å revitalisere og bevare språket sitt, og baskisk undervises nå i skolen og brukes i medier og populærkultur.

Det gåtefulle språket er nå morsmålet til rundt 700 000 mennesker. Selv om enkelte dialekter er truet, er det generelle bildet for språket positivt, med en økning i antall unge som snakker det.

Fortidens språk lever fortsatt

Baskisk er ikke det eneste gamle språket som fortsatt snakkes. Rundt om i verden finnes det flere språk som har overlevd årtusener av prøvelser og lever i beste velgående.

Hebraisk
© DoronDoron

Hebraisk

Blir snakket i: Israel

Størstedelen av Det gamle testamentet er skrevet på hebraisk, og de tidligste formene dukket opp i skrift rundt 1200 f.Kr. Allerede rundt 400 e.Kr. var hebraisk imidlertid så godt som dødt som talespråk. Sionismens fremvekst på 1800-tallet revitaliserte språket, som i dag snakkes av millioner av mennesker, først og fremst i Israel.

Kinesisk
© BabelStone

Kinesisk

Blir snakket i: Kina

Dagens kinesere snakker mange varianter av kinesisk, og de fleste av dem kan spores tilbake til oldkinesisk. Noen av de tidligste kinesiske tegnene er funnet på skilpaddeskall fra rundt 1100 f.Kr., men siden den gang har kinesisk gjennomgått mange endringer og blitt modernisert og forenklet.

Sanskrit
© British Library

Sanskrit

Blir snakket i: India

Sanskrit stammer fra hinduismens hellige skrifter, vedaene, der de eldste delene ble skrevet rundt 1500 f.Kr. I årtusener var sanskrit språket for lærdom og litteratur, men eksperter anslår at mindre enn én prosent av inderne kan snakke språket i dag. Sanskrit brukes først og fremst av hinduistiske prester under religiøse seremonier.