Safari
Kong Ludvig 19.

Hvilket statsoverhode har sittet kortest tid?

Sommeren 1830 truer opprørske parisere med å storme kongeslottet. Karl 10. abdiserer og overlater tronen til sin sønn. Men sønnen har ikke tenkt å være konge lenger enn høyst nødvendig.

Bare 20 minutter – så kort tid endte Ludvig 19. opp med å regjere Frankrike da han den 2. august 1830 overtok tronen etter sin far, Karl 10.

Det franske kongehuset var ellers blitt lagt i ruiner etter den franske revolusjonen, da kong Ludvig 16. ble henrettet i 1793. Etter Napoleons fall gjenopprettet imidlertid noen av Ludvigs slektninger monarkiet, og i 1824 ble Karl 10. kronet til konge.

Den nye regentens regjeringstid var preget av store konflikter mellom kongemakten og de svekkede republikanerne som ønsket å se kongen styrtet. I 1830 så Karl 10. sitt snitt til å innføre en rekke lover som bl.a. begrenset pressefriheten og oppløste den delen av parlamentet som var imot ham.

Kong Ludvig 19.

Ludvig 19. var regent i kun 20 minutter før han ga avkall på tronen.

© Safari

Kona ville være dronning

Men kongens trekk utløste et opprør der innbyggerne i Paris bygget barrikader på gatene og gikk til angrep på hæren. I slutten av juli 1830 hadde innbyggerne tatt over Paris og truet med å storme slottet der kongen oppholdt seg.

Karl 10. så ingen annen utvei enn å gi fra seg kronen – og overlate sin plass til sønnen Ludvig 19. Men etter mindre enn 20 minutter erklærte også Ludvig at han ikke ønsket å være konge.

Etter sigende brukte Ludvig de 20 minuttene på å lytte til sin kone, som bønnfalt ham om ikke å gi avkall på tronen.