Hvor kommer Skandinavia fra?

Når fikk vår del av Europa navnet Skandinavia?

Helt siden de gamle romernes tid har det hersket uenighet om hvor stort område Skandinavia omfatter.

Ordet «Skandinavia» opptrer første gang skriftlig i romerske Plinius den eldres Naturalis Historia fra 77 e.Kr. Språkforskere mener at det springer ut av det samme oldgermanske ordet som Skåne. Det kan ha betydd «farlig øy».

Plinius beskrev «Scatinavia» som en av 23 øyer mot nord. I århundret som fulgte hevdet Claudius Ptolemaios at Skandinavia var den største av de tre «skandiske øyer» øst for det som i dag er Jylland. Romerne var sannsynligvis ikke klar over at dagens Sverige og Norge er landfast med resten av det europeiske kontinentet.

På norsk omfatter Skandinavia i dag Danmark, Norge og Sverige, mens den skandinaviske halvøya bare er Norge og Sverige. På engelsk omfatter «Scandinavia» gjerne også Finland, Island, Grønland og Færøyene. Sammen med Skandinavia kalles dette «Norden» på norsk.