Shutterstock

Hvor lenge har vi kunnet snakke?

Språkforskere har diskutert den muntlige kommunikasjonens opprinnelse i årevis. Debatten ble så tilspisset i Frankrike at det lingvistiske selskapet forbød den i 1866.

Menneskets evne til å snakke er langt eldre enn de første skriftspråkene. Derfor har forskerne ingen kilder for å fastslå når muntlig kommunikasjon oppsto.

Mange språkforskere har satt frem teorier, men uten beviser har ingen av dem fått bred oppslutning.

I Frankrike ble selve diskusjonen ansett for å være så ufruktbar at det lingvistiske selskap i Paris forbød all debatt om emnet i 1866.

Selskapet var den gang toneangivende innenfor språkforskning.

Nyere studier har gitt større konsensus

Fra 1990-årene har studier av forhistoriske menneskers anatomi likevel gjort det mulig å avgrense perioden hvor taleevnen kan ha oppstått.

I øyeblikket mener mange forskere at Homo ergaster, som levde for 1,8-1,3 mill. år siden, var den første menneskearten som kommuniserte med lyder.

Forskerne mener at det første egentlige språket oppsto for 50.000–200.000 år siden. Men hvordan denne utviklingen skjedde, er like omdiskutert i dag som i 1866.